Det gamla badhuset – vad hinner ske på 50 år?

Badhuset i din kommun ser kanske likadant ut på utsidan som när de invigdes på 1960- eller 1970-talet. Men ett halvt sekel har hunnit passera och mycket har hunnit ske under skalet. Gamla badhus får utstå helt andra saker nu än när de stod färdiga på 1960-talet. Har du koll på ditt badhus?


februari 7, 202311 minuter

Under de så kallade rekordåren, från 1950 till 1970-talet, förändrades stadsbilden för alltid, runt om i Sverige. Det gamla samhället skulle bort och ett nytt samhälle skulle formas. Gamla stadskärnor försvann och upp kom köpcentrum, parkeringsgarage och stora kontorskomplex. En miljon nya bostäder byggdes under det så kallade miljonprogrammet mellan 1965 och 1975.

Och badhus. Massa badhus. Var och varannan kommun med självaktning skulle ha ett badhus.

Badhusen var i många fall prestigeprojekt med hög arkitektonisk nivå. Men vilka aktiviteter skulle ske i badhusen och vem byggde man för? Och hur mår badhusen idag? Låt oss backa bandet till början på 1900-talet.

Simkunniga hurtbullar

I början av förra seklet var badhuset en inrättning för hygien. På 1930-talet fick badhusen en helt ny betydelse. Nu skulle svenska folket inte bara vara rena, utan också bli simkunniga hurtbullar och präktiga samhällsmedborgare.

Detta ideal levde vidare i efterkrigstiden och bestämde hur rekordårens badhus skulle se ut och vilka aktiviteter som skulle ske där. Ett typiskt badhus från 1960-talet innehåller kombinerad motions- och tävlingsbassäng, hopptorn och bastu. De ritades och konstruerades därefter.

Fler vattenaktiviteter

Från 1980-talet och framåt efterfrågades något nytt. Stilla motionssimning och bastubesök räckte inte. Badhuset var tvunget att uppfinnas på nytt och fram kom äventyrsbadet. Nu blev badet en anläggning för upplevelser.

Med tiden har vi vant oss vid att badhuset kan innehålla en mängd olika attraktioner och installationer. Vattenrutschbanor, vågmaskiner, strömkanaler, vattenfall, barnbassänger och mycket annat.

Under 1980- och 1990-talet avtog nybyggnationen av badhus. Men fler och fler attraktioner skulle det bli. Även i de badhus som byggdes under rekordåren. Det innebar att man satte in attraktioner som badhuset från början inte var konstruerat för.

Ett typexempel är det gamla badhuset i Linköping som stod färdigt 1965. I slutet av 1980-talet moderniserades badet med en äventyrsdel och 25-metersbassäng. Runt millenniumskiftet tillkom ny barnbassäng och vattenrutschbana.

We Group, Nolhaga Parkbad Alingsås vattenrutschkana drönarvy

Mer stoj och stim

Vattenrutschbanor, vågmaskiner, vattenfall och liknande skapar större vattenomrörning i from av skvätt och skvalpande. Dessutom inbjuder attraktionerna till mer stoj och stim bland besökarna. De badande blir mer livliga i vattnet, vilket också ökar vattenomrörningen. 1980-talets äventyrsbad var därför en skarp kontrast till rekordårens motionsbad.

Konsekvensen av allt detta är ökat ångtryck, vilket kan leda till fuktskador i tak och väggar. Mer om detta under rubriken fuktkonvektion.

Med äventyrsbaden förändrades också öppettiderna. Längre öppettider på vardagar och helgöppet bidrog till mer aktivitet i badhusen.

gamla badhus stoj och stim

Högre vattentemperaturer

På 1960- och 1970-talet var det inte ovanligt att badhusbassängerna höll under 24 grader. Idag kan den siffran låta befängd. 30 grader eller mer, annars får det vara, tänker vissa. Ibland är temperaturen ännu högre. Vi har helt enkelt blivit kinkigare under de senaste 50 åren.

Men det kan även finnas andra bidragande orsaker till de höjda vattentemperaturerna, exempelvis att bassängtyperna blivit fler. Bubbelpooler, småbarnsbassänger och familjebadsdelar bör av förklarliga skäl vara varma och behagliga.

En annan bidragande orsak till höjda temperaturer är att vi började resa mer till varma platser. Under soliga dagar på Kanarieöarna och Mallorca vande vi oss vid varma bad, oavsett om det var i havet eller i hotellpoolen. När vi sedan kom hem ville vi ha samma upplevelse i badhuset

vattentemperaturer gamla badhus
Badstrand i Palmanova på Mallorca. Svensken fick smak för sol och värme på utlandssemestern.

Fler besökare

Fler aktiviteter och attraktivare anläggningar lockade också fler besökare och nya målgrupper. I många kommuner ökade också antalet kommuninvånare, vilket bidrog till fler besökare i badhusen.

Det är problematiskt när ett badhus tar emot fler besökare än vad det är konstruerat för, både vatten- och luftkvalitet påverkas negativt. Lägg därtill att många besökare inte duschar och tvättar ordentligt före badet och problemen blir än värre.

Vad har utvecklingen lett till?

Utvecklingen av fler attraktioner/vattenaktiviteter leder ofta till fuktproblem när de integreras i gamla badhus. Fuktsäkerhet har i många fall varit undantag snarare än regel. Mer stoj och stim, högre vattentemperaturer och fler besökare har dessutom förvärrat situationen för många badhus. Redan gamla anläggningar har åldrats i förtid.

Att ökad fukt inte är önskvärt säger sig självt. I ett badhus kan ökad fukt vara rena dödsdomen. Fukten påverkar tätskikt, betong, armering och stål, även rostfritt stål som inte på något sätt är immunt mot korrosion om det blir utsatt för stora fukt- och kemikaliemängder.

Fuktkonvektion

Ett av de vanligaste fuktproblemen är fuktkonvektion, vilket är när varm och fuktig luft stiger uppåt i byggnaden (ångtryck). Trycket förändras och taket blir extra utsatt. Fukt uppstår på känsliga delar i yttertak och ytterväggar, till följd av otätheter. I synnerhet gäller detta i badhus med hög takhöjd och tillbyggnation för exempelvis vattenrutschbana. I många fall har man inte tagit hänsyn till byggnadens konstruktion och utformning när man lagt till attraktioner och tillbyggnader. Även angränsande väggar mellan en ursprunglig del av badhuset och tillbyggda delar kan vara hårt fuktskadade.

Betong och armering

Betong kan skadas på grund av sättningar och sprickbildning. En äldre fastighet riskerar att kantra åt något håll, på grund av att expansionsfogen är slut och inte längre tillåter rörelser i fastigheten. Då kan det uppstå sättningar och sprickbildningar i betongen. På den punkten är det inget som skiljer badhus från vilken annan byggnad som helst.

Däremot kan konsekvensen i ett badhus bli värre då badhuset mer är att likna vid ett gigantiskt badrum med stora mängder klorider, snarare än ett vanligt rum. Klorider (klor i förening med grundämne) från bassängvattnet letar sig in i sprickbildningar, vilket över lång tid kan leda till oerhört stora skador, som kan vara svåra att upptäcka med blotta ögat.

Betong och armering gamla badhus

Avsaknad av fuktspärr

Bassänger i gamla badhus är sällan utrustade med en fuktspärr. Åtminstone inte av sådant slag som installeras i moderna badhus. Men även om fuktspärr finns så åldras den med tiden och förlorar sin skyddande förmåga. Fuktspärren kan också skadas när extern utrustning monterats, exempelvis badstegar och armaturer. I ett badrum har fuktspärren en förväntad livslängd på ungefär 25 år. Beakta då 50 år gamla badhus med total avsaknad av fuktspärr(!)

Sprickor och skador i fuktskydd och betong skapar en väg för vattnet att ta sig in i betongen för att där angripa armeringen. Kloriderna i vattnet gör inte saken bättre.

Den rostangripna armeringen kan i sig göra sprickbildningen än värre. När armeringen angrips av det kloridhaltiga vattnet så expanderar den (spjälkning), vilket äventyrar bärförmågan och stabiliteten i hela konstruktionen.

Tak som rasar

Öppna en ny flik och googla ”badhus + tak + rasar”.
Ledsam syn, eller hur?

Från norr till söder kommer träffar på takkonstruktioner som rasat in i gamla badhus. I regel rör det sig om innertak som gett vika. Decennier av fuktangrepp på infästningar, skruvar och spikar, har till slut tagit ut sin rätt.

I vissa fall är det ren tur att ingen kommit till skada. Att taken rasar in är själva sinnebilden av en fastighet som inte mår bra.

Men även mindre fel kan vara nog så allvarliga. Slitet och rostangripet golv är inte bara fult, rent estetiskt, det försämrar också halksäkerheten. Skadade partier med vassa kanter kan skära upp tunna barnfötter om oturen är framme.

gamla badhus tak som rasar

Viktigt att känna till fel och brister

Den här artikeln täcker långt ifrån allt om gamla badhus, vi har exempelvis inte berört slitaget på tekniska installationer så som ventilationsaggregat, vattenreningssystem, filter, styrsystem, med mera.

Men förhoppningsvis vet du lite mer om fel och brister under skalet, vad det kan bero på, och möjliga konsekvenser.

Badhuset ser kanske ungefär likadant ut på utsidan som när det byggdes men skenet kan bedra. Att på djupet känna till badhusets fel och brister är en grundförutsättning för att göra ett så bra beslut som möjligt när valet står mellan renovering och nybyggnation

Kontakta oss på We Group

På We Group erbjuder vi en mängd utbildningar och tjänster inom badhus. Kontakta oss om du vill veta mer om ditt badhus. Utöver projektering och förstudier av nya badanläggningar, genomför vi grundliga inspektioner, mätningar och besiktningar på badhus och badanläggningar i hela landet.

  Liknande artiklar från Badhusbloggen

  We Group Lunnevibadet Grästorp 8

  Så många badhus och simhallar behövs i Sverige

  Sverige är i ett skriande behov av fler badanläggningar. Stora familjebad och…

  Badhus, drunkningar och alternativkostnader

  Att badhus kostar pengar är något som ofta hörs i debatten. Men vilka kostnader hade vi…

  Nyligen köpt äventyrsbad i Fredrikshamn? Läs detta!

  I den här artikeln vänder vi oss till dig som ska ta över driften av äventyrsbad i…

  Kemikaliehantering och personsäkerhet i badhus

  Ett badhus är fullt av kemikalier. Därför gäller det att ha kunskap och rutiner på plats…

  Arkitekten bakom badhusen – möt Axel Robach

  Axel Robach är arkitekt på We Group och har arbetat med många projekt sedan han började…

  Bastu och hälsoeffekter – mer än skön avkoppling

  Att bada bastu regelbundet är inte bara skönt och avkopplande. Forskningen visar på stora…

  Vattenrening i badhus – del 1

  För att kunna rena bassängvatten behövs ett desinfektionsmedel. Men det duger inte med…

  Badhusen och dess intressenter – vem bygger vi för?

  Ett badhus är en plats som samlar många intressen som ibland står i strid med varandra.…