Experten på helheten


Alla projekt kräver en sakkunnig, av den enkla anledningen att det är fruktansvärt många normer, regler och lagar som gäller när man bygger ett badhus. Du behöver någon med lång erfarenhet och djup kompetens som kan se till så att slutprodukten överträffar kraven. Som inte bara ser enstaka delar, utan helheten. Från besöksflöden, vattenrening, luft, energi till miljöaspekter.

Vi arbetar hårt för att hålla oss på den absoluta toppen genom att även delta i det europeiska normarbetet och vara aktiva medlemmar i EUSA (den Europeiska branschorganisationen). Det vinner du på.

Mille Örnmark Koncernchef We Group

kontaktperson

Mille Örnmark

Koncernchef

031-303 49 01

Pågående projekt


Våra tjänster inom sakkunnighet


Besiktning

Vi gör slut- och garantibesiktning och ger dig som ansvarar för projektutveckling eller byggnation ett kvitto på att alla ingångna överenskommelser är uppfyllda. Oberoende konsulter med spetskompetens inom bad som ser till att du fått det du beställt och betalat för

Utredningar och analyser

Varför börjat plötsligt en stålbassäng att rosta, vad är skälet till att gäster eller personal på badet börjar må dåligt? Ett bad är fullt av kemi, fysik och föreningar som ibland kan skapa reaktioner som kan vara mycket svåra att begripa. Vi gör utredningar och analyser som är lika grundliga som brottsplatsundersökningar och bedriver ett detektivarbete för att hitta det som orsakat möglet, luftföroreningen, rosten eller vad det än kan vara.