God Jul och Gott nytt år!

God Jul och Gott Nytt År önskar We Group

2023 går mot sitt slut, ett händelserikt år. På många sätt blev 2023 som vi anade i slutet av 2022. Det gångna året har präglats av oro och osäkerhet, både i Sverige och globalt.

Krig och konflikter, kriminalitet och våldsyttringar har löpt jämsides med stigande inflation och räntor. Samtidigt har stora delar av samhället bromsat in, exempelvis bostads- och byggmarknaden.

Mitt i adventstider händer det som inte får hända. Fem människor förolyckas på jobbet , en helt vanlig arbetsdag. Fem människor som inte kommer hem mer. Alla som på något sätt arbetar i byggbranschen, blir illa berörda av detta. Så även vi. Våra tankar är hos de anhöriga.

För vår del har 2023 varit ett på många sätt omtumlande år. Över en natt blev vi ”Badhuskungen”. Ett epitet med en allvarlig och tung baksida men som vi också väljer att se det fina i; vi kan med självförtroende och stolthet säga att vi är badhuskungen. Vi väljer dock att se framåt. För 2023 har också präglats av att sätta igång och komma framåt.

Det tydligaste exemplet är vårt arbete i Strängnäs med Larslunda sporthall och simhall. Ett projekt som präglas av stor lust och ömsesidig arbetsglädje. Extra glädjande, särskilt i dessa tider, är att projektet, precis i enlighet med önskemålen, fått så många lokala entreprenörer och företag involverade.

Översiktsvy över Larslunda IP, Strängnäs Sporthall och simhall.

Framåt har det också gått med Rimnersbadet i Uddevalla, där vi står för arkitekturen. Efter årsskiftet ska bassängerna fyllas med vatten. Sedan börjar en inkörningsperiod innan det öppnas för allmänheten någon gång under 2024.

I det västerbottniska inlandet, närmare bestämt i Norsjö har vi gjort en programhandling för ny sport- och simhall. Vi ser framemot att fortsätta det arbetet.

Men allt arbete handlar inte om nya stora projekt. Viktigt att belysa är de löpande arbeten som är så viktiga för att bibehålla anläggningar i bra skick med god besökarmiljö. Vi har i vanlig ordning gjort vattenanalyser, bassänginventeringar och mycket annat på olika platser i landet.

Under året har vi blivit mer aktiva i vår kommunikation utåt. På Badhusbloggen delar vi med oss av högt och lågt. Kunskaper och insikter om bland annat badhusfötter och legionella, vad som hinner ske i ett badhus under 50 år, men också berättelser ur verkligheten om saker som händer här och nu. Exempelvis om företaget Hydrohex som är på frammarsch när det gäller virtuell vattenträning. Och vi lovar, mer innehåll är på gång. Hör gärna av dig om du vill att vi ska belysa ett visst ämne.

Badhusbloggen delar vi med oss om allt som handlar om badhus, simhallar och bad, ur många olika perspektiv.

Vår förhoppning om 2024 är att det blir ett år som fortsätter på den inslagna vägen av att vara på gång och komma framåt. Fler kommuner behöver komma framåt i sina badhusprojekt, fler utredningar och förstudier behöver göras och fler badhus behöver byggas. Och vi kommer finnas där!

Du som läser kanske arbetar på en av Sveriges 290 kommuner, som politiker eller tjänsteman. Eller så är du entreprenör, samarbetspartner, medarbetare eller engagerad samhällsmedborgare. Eller kanske rentav konkurrent. Oavsett vem du är, vill vi på We Group önska dig…

…en riktigt god jul och ett gott nytt år. 💙🎅🎄✨