Virtuell vattenträning – en förnyelse av vattengympan

På kort tid har den finska aktören Hydrohex gjort sig ett namn inom vattenträning, närmare bestämt virtuell vattenträning. Förinspelade träningsprogram på storbild, anpassade för flera olika målgrupper, har visat sig vara ett lyckat recept.


april 25, 20237 minuter

Foto: Hydrohex

Att tillsammans med andra röra sig i vattnet är en populär aktivitet. Vattenträning är en skonsam, rolig och allsidig träningsform med stora variationsmöjligheter; tunga intensiva pass som bygger styrka för den rutinerade motionären, eller rörlighetsträning för de äldre. Lägg till element som dans, musik och olika former av redskap så förstår man att möjligheterna är många. Ett företag som tagit fasta på potentialen i vattenträning är det finska företaget Hydrohex som erbjuder en samlad produkt för virtuell vattenträning till badhus och spa-anläggningar. Produkten innehåller mjukvara med träningsprogram, kontinuerliga uppdateringar och support.

Hydrohex

Startskottet till att satsa på virtuell vattenträning kommer från Hydrohex VD, tillika grundare, Tommi Wallenius, som själv har en bakgrund som vattenträningsinstruktör. Tommi var väl medveten om hur svårt det kan vara att instruera och utföra rörelser från bassängkanten. Därtill började det bli svårt att få tag på instruktörer i Finland. Då föddes idén att börja filma pass på ett klart och tydligt sätt, för att fler ska få möjlighet att träna.

Idag är Hydrohex ett företag med vind i seglen. På kort tid har man utöver den finska marknaden även hittat till Sverige, Tyskland, Storbritannien och Irland. Kunderna har fått fler medlemmar, ökad kundnöjdhet och fått mer frekventa besök. Vi har pratat med Alexander Eklund, Account manager på Hydrohex, för att ta reda på mer.

Hej Alexander! Vilka riktar ni er till?

– Till vår målgrupp hör alla aktörer som driver poolverksamhet i någon utsträckning. Bland våra kunder återfinns publika bad och simhallar, spa-anläggningar, äventyrsbad men även hotell.

Spännande! Vad får man som kund?

– Vi erbjuder vattenträning på både grunt och djupt vatten. På den svenska marknaden finns det just nu fem olika programpaket att välja mellan. Till dessa hör tre olika program för vattenträning, simskoleverktyget, samt lekar och simteknik riktade till barn och barnfamiljer. De flesta kunder börjar med ett eller två paket för att efterhand lägga till fler.

Vilka använder er produkt?

– Kundernas kunder är egentligen alla som vill träna i vattnet. Många brukar förknippa traditionell ”vattengympa” med seniorer men vi har lyckats nå ut till mycket yngre målgrupper. Vi har medvetet valt att prata om ”vattenträning” i stället för ”vattengympa”, för att på så sätt tilltala fler målgrupper. Idag använder såväl seniorer som yngre personer sig av Hydrohex eftersom det klart och tydligt framgår hur man skall utföra rörelserna samtidigt som träningspassen är mångsidiga.

Vi har nyss gått ur en pandemi. Hur påverkades ni av den?

– Pandemin påverkade oss både positivt och negativt. När den bröt ut var det oroligt på alla marknader och många simhallar stängdes tillfälligt. Försäljningen gick lite trögt eftersom ingen visste när simhallarna och badhusen kunde öppna igen.

– När de sedan öppnade märkte vi att vår tjänst var lösningen på ett dilemma som uppkom i samband med pandemin, nämligen förhindrandet av stora folksamlingar. Våra kunder lyckades, med hjälp av Hydrohex, att schemalägga flera pass med färre deltagare per pass, i stället för att ha färre pass med fler deltagare. Detta hade inte varit möjligt med fysiska instruktörer då deras tid inte hade räckt till.

Vad tycker era kunder om Hydrohex?

– Våra kunder har använt tjänsten i en massa olika syften, främst för att underlätta för personalen, erbjuda sina kunder mer träningsmöjligheter och för att slippa avboka pass. Många har varit nöjda med att tjänsten löst dessa problem och vårt täta samarbete har även uppskattats av många.


"Jag gillar egentligen inte att träna men det här är så kul. Jag har testat typ alla olika idrotter och träningsgrejer, men inget har varit kul. Jag badar men får träning på köpet."


Vilka reaktioner får ni från slutanvändarna?

– Vi har många slutanvändare som är i direkt kontakt med oss för att berätta hur nöjda de är med våra pass, speciellt då de nu kan träna mycket oftare än förr. Vi får även höra en massa positiv feedback via våra kunder då vi ofta har en mycket nära kontakt med dem.

– Vi vet bland annat att vi har nått ut till yngre målgrupper som inte tidigare hittat en träningsform som de gillat och att vi har en hel del seniorer som gillar hur tydligt Hydrohex instruerar rörelserna.

– En 17-årig gymnasist sa så här om oss: ”Jag gillar egentligen inte att träna men det här är så kul. Jag har testat typ alla olika idrotter och träningsgrejer, men inget har varit kul. Jag badar men får träning på köpet.”

Vilket betyg! Har ni blivit positivt överraskade på fler sätt?

– Ja, vår produkt har lett till ökad kompetensutveckling hos instruktörerna och fungerat som inspirationskälla. Många använder vår produkt som ett komplement, snarare än renodlad ersättare till den mänskliga instruktören.

–”Hybridpass-modellen” kallar vi de pass där den fysiska instruktören använder sig av Hydrohex-skärmen för att ge utövaren det bästa av båda världar – den fysiska aspekten samt tydligheten från våra undervattenfilmade träningspass.

Utvecklar ni nya pass?

– Ja, vi utvecklar konstant vår tjänst och samtidigt uppdaterar vi våra nuvarande pass med jämna mellanrum för att det inte skall bli enformigt för slutanvändarna i poolen.

Vill du veta mer om Hydrohex?

Gå in på den här länken eller kontakta Alexander direkt: alexander@hydrohex.com

Liknande artiklar från Badhusbloggen

Badhus, drunkningar och alternativkostnader

Att badhus kostar pengar är något som ofta hörs i debatten. Men vilka kostnader hade vi…

Nyligen köpt äventyrsbad i Fredrikshamn? Läs detta!

I den här artikeln vänder vi oss till dig som ska ta över driften av äventyrsbad i…

Kemikaliehantering och personsäkerhet i badhus

Ett badhus är fullt av kemikalier. Därför gäller det att ha kunskap och rutiner på plats…

Arkitekten bakom badhusen – möt Axel Robach

Axel Robach är arkitekt på We Group och har arbetat med många projekt sedan han började…

Bastu och hälsoeffekter – mer än skön avkoppling

Att bada bastu regelbundet är inte bara skönt och avkopplande. Forskningen visar på stora…

Vattenrening i badhus – del 1

För att kunna rena bassängvatten behövs ett desinfektionsmedel. Men det duger inte med…

Badhusen och dess intressenter – vem bygger vi för?

Ett badhus är en plats som samlar många intressen som ibland står i strid med varandra.…

Luftbubblor under vattenyta

Legionella i badhus – att förebygga och åtgärda

Legionella kan innebära en snabbt övergående influensa, men det är också en potentiellt…