Kapa driftkostnader och öka energieffektiviteten — i dina badhus

Den bristfälliga energiförsörjningen påverkar alla delar av samhället. I synnerhet påverkas anläggningar med stor elförbrukning, så som badhus och simhallar.

Fram till årsskiftet 2021/2022 beräknades elpriset ligga på 0,4–0,9 kronor per kilowattimma. Kostnaden för 2022/2023 bedöms stiga till hela 3 kronor per kilowattimma. I södra Sverige kan kostnaden stiga till hisnande 4 kronor per kilowattimma, menar vissa experter. Alltså hela 10 gånger upp från nuvarande nivåer.

Jag vill bli kontaktad av en specialistJag vill läsa mer

Den oroliga elmarknaden

Tyvärr finns det ingen quick fix mot en orolig elmarknad. Energiförsörjning är komplext och många faktorer måste stämma för att priset ska vara förutsägbart och hålla en jämn nivå. Att förbättra kapaciteten i elnätet är ett långsiktigt projekt och oavsett om vi pratar vindkraft, kärnkraft eller innovativa vätgassatsningar, kan framtidens anläggningar inte generera el idag eller kanske ens om tre år.

Energioptimering i badhus

Badhus och simhallar hör till de stora utgiftsposterna för Sveriges kommuner. De flesta anläggningar är byggda på 50-, 60- , och 70-talet med den tidens krav på komfort, drift och underhåll.

Många kommunala badhus och simanläggningar lider av bristande underhåll. När elpriset nu går upp kommer det märkas vilka anläggningar som det satsats på och vilka som inte följt med i underhåll och teknikutveckling.

Den absoluta majoriteten av alla badhus och simhallar i Sverige visar minusresultat. Det är helt normalt. Att gå plus genom entréavgifter, café, gym, och så vidare, är en orimlighet. Däremot går det att styra hur kraftigt minusresultatet blir genom att satsa på löpande underhåll och nya innovationer.

Även om energiförsörjningen i sin helhet är ett långsiktigt projekt så kan du påverka energieffektiviteten och därmed kostnaden. Energioptimering i badhus och simhallar kan innebära förbättringar i bland annat ventilation, vattenrening och byggnadsteknik. På så sätt skapas avsevärt mer energieffektiva badhus.

Vårt erbjudande — energiinventering av badhus

Badhus och simhallar kräver expertis från en rad olika discipliner som dessutom måste samverka och förstå varandra för att skapa goda resultat. Med We Group får du en trygg och långsiktig partner som är expert på just badhus och simhallar.

Vi skickar ut ett team av specialister inom bygg, värme/sanitet, ventilation och vattenrening till badhus och simhallar i din kommun. Våra undersökningar leder till en rapport med konkreta åtgärdsförslag, vilket är ett första steg och en förutsättning för att möta skenande priser och för att verksamheten ska kunna pågå precis som vanligt.

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan och klicka på skicka så kontaktar vi dig. Vi minskar driftkostnader och gör dina badhus och simhallar mer energieffektiva!


    Några av våra projekt