”Vårt val har varit helt och hållet baserat på kompetens.
Kompetens i badhusets alla delar, behov, förvaltning, regelverk etc.
EPCM-modellen ger en utförandeentreprenad med totalfunktion.
Vi som beställare känner delaktighet i hela resan.”

Mats Dahlberg, VD Kirunabostäder

 

”Det är en stor förmån att få leda resan mot ett nytt badhus – men vi har full förståelse för att detta är något som våra beställare oftast bara gör en gång och därför kan upplevas utmanande. För mig som projekteringsledare är det av stor vinst att beställaren ges utrymme till en aktiv roll genom hela projektet – vägledd och resursstärkt av oss på We Group. Vår erfarenhet är att beställaren upplever såväl framgång som tillfredställelse i projektets alla faser just med anledning av  deras nivå av insikt och engagemang i processen. I nära samarbete med beställaren tar vi fram strategier, arbetsmetoder och underlag för att kostnadseffektivt kunna nå önskat resultat. Genom projektets alla faser finns vi vid beställarens sida för att bidra med expertis och erfarenhet!”

Mille Örnmark, Projektledare We Group