En badanläggning utomhus blir hårt ansatt rent tekniskt just pga. den är utomhus. Många utebad brottas med problemet att hålla rätt klorvärde. Ofta beror problemen på hur tekniken är uppbyggd, hur man mäter och hur bassängen är konstruerad med in och utlopp.

ÄR DITT UTEBAD REDO INFÖR SOMMAREN
Bild: We Group. Kungabergsbadet, Fritsla 👉 Läs mer om projektet

Onödigt dyrt att drifta
Energimässigt kostar det ofta väldigt mycket mer än vad det behöver göra att drifta en utomhusanläggning. Väldigt ofta märker vi att det finns stor potential att göra enorma energibesparingar genom att ta till ganska enkla medel.

Slitna ytskikt?  Undvik fallolyckor! Påtryckande grundvatten?
Kunde ni hålla korrekta vattennivåer under förra sommaren eller har det funnits tankar på att ni kanske har pågående läckage? En målad bassäng innebär rent tekniskt att man varje år bör måla om den. Vartannat år behöver man blästra av färgen och måla igen. En läckande bassäng utan tätskikt är en bassäng som kommer att gå sönder.

Eftersom vi är utomhus finns det stora faktorer som påverkar marken. Har du sättningar i kringliggande markplattor? Tyvärr leder ojämna markplattor allt som oftast till fallolyckor både bland vuxna och barn.

Har du koll på att påtryckande grundvatten mot bassängkonstruktionen kan skapa stora problem? I värsta fall kan ett för högt tryck av grundvatten under bassängen leda till allvarliga och kostsamma skador på konstruktionen.

 

We Group kan hjälpa dig att skapa attraktionskraft
Bild: We Group. Kungabergsbadet, Fritsla 👉 Läs mer om projektet

We Group kan hjälpa dig att skapa attraktionskraft!
Har du tillräcklig vattenyta? Blir det ofta trångt bland besökarna?
Med ganska enkla medel kan man få en motionsanläggning att även bli anpassad för barnfamiljer och på så sätt skapa större attraktionskraft.

Tycker du att ert utebad har tillräckligt med besökare? Fina och integrerande parkområden kring bassängen är en stor bidragande faktor till en attraktiv anläggning. En attraktiv utomhusanläggning för bad är ofta en anläggning där man kan finna ro att vistas en hel dag.

Finns det en lekplats i närheten?, fotbollsplan?, beachvolleybollplan. Hur är det med tillgängligheten? Väder och temperatur ger också direkt påverkan på hur attraktiv en anläggning är. Går det att värma upp bassängerna? En kall sommardag är det inte många som vill bada i en iskall pool men håller bassängen en härlig temperatur på 27-28 grader kan du skapa en större attraktionskraft även om vädret sviker.

Har du satt upp lämpliga och bra ordningsregler. Trivs era besökare när dem besöker er? Upplever besökarna att det är en fräsch miljö? Känner man sig trygg och säker på utebadet? Går det att hålla uppsyn över lekande barn?

Fungerande anläggning inför nästa säsong!
Ett påbörjat arbete under hösten/våren kommer att ge er en badklar anläggning till sommarsäsongen nästa år. We Group är en opartisk arkitekt- och ingenjörsbyrå som kan hjälpa er med en helhetslösning för utebadets framtid!