”Vi valde att anlita We Group för att få expertis in i badprojektet.
Vi behövde hjälp med vad och hur vi skulle bygga det nya utebadet.
Det har verkligen gått oerhört fort. Vi har tillsammans med We Group
lyckats göra det som alla sa var omöjligt – att ha badet klart till sommarlovets start den 10 juni.”

Thomas Poddig, Projektledare Marks kommun