Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå grundades 1968 av (märkligt nog) Ingemar Johansson. 51 år senare är namnet både respektingivande och starkt associerat med kvalitet och specialistkunnande inom industrikyla, storköksanläggningar och VVS.

Idag är byrån 16 personer starkt med skickliga medarbetare som driver stora och komplexa projekt över hela landet med den senaste tekniken. Många av kunderna är välkända och återkommande, som t ex Arla Foods Göteborgsmejeriet, Kraft Foods Oslo i Norge, Simsholmens reningsverk i Jönköping, Kalling ishall i Ronneby , Snusfabriken Skruf i Sävsjö och många fler.

En del kunder har till och med fortsatt att anlita bolaget sedan starten, vilket säger en hel del om kundnöjdheten. Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå har idag kontor i Göteborg, Mjölby samt Jönköping.

Sedan januari 2019 är byrån helägd av We Group, eftersom vi ser att bolagen kan tillföra varandra kompetens och ge synergieffekter som gynnar våra respektive kunder. Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå ska fortsätta att agera under eget varumärke och vidareutveckla sitt erbjudande inom sina specialistområden.

Vi är väldigt glada över tillskottet i vår familj.

Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå