Nyligen certifierade vi flera av våra nyckelpersoner på bolaget gällande rollen som byggarbetsmiljösamordnare.
BAS-P/BAS-U utbildningen har givit en djupare förståelse för arbetsmiljöproblem, arbetsmiljöregler och byggherrens/uppdragstagarens uppgifter och ansvar.

Anton Lindegren, Operativ Chef, är en av våra medarbetare som gick utbildningen och certifierades. Vi bad honom berätta lite mer.

Vem riktar sig utbildningen till?
Utbildningen är viktigt för alla personer som är delaktiga under projektering/planering och/eller utförandet av ett byggprojekt. Utbildningen ger en större förståelse för hur arbetsmiljön kopplar till byggprojekten, varför regelverket ser ut som det gör och hur man bör relatera till det, säger Anton.

Varför är denna utbildning så viktig?
Den ger en bättre inblick i vilka konsekvenser ett dåligt, eller oväsentligt, arbetsmiljöarbete kan leda till, säger Anton. Byggnads- och anläggningsbranschen är en av de mest utsatta branscherna i Sverige när det kommer till arbetsmiljöskador och dödsfall. Alla som arbetar i branschen har ett ansvar att arbeta för att minska riskerna som våra kollegor utsätts för. Att utbilda sig om byggarbetsmiljö är ett bra steg för att höja kompetensen inom dessa områden, avslutar Anton.

" Utbildningen ger en större förståelse för hur arbetsmiljön kopplar till byggprojekten, varför regelverket ser ut som det gör och hur man bör relatera till det. "

— Anton Lindegren, Operativ Chef

ANton Lindegren We Group