Det var i juni 2017 som regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av regionfullmäktige att lämna en statusrapport gällande skicket på regionens sim- och ishallar. Svaret blev att anläggningarna är i dåligt skick. Verksamhetsutvecklings förstudie ska användas som underlag för vidare beslut om byggnation av ett nytt badhus.