We Group väljer att certifiera kontrollansvariga för att höja förståelsen och kompetensen i våra projekt samt därtill även kunna erbjuda våra kunder denna tjänst

— August Örnmark, Operativ chef Tekniklösningar We Group

August Örnmark We Group KA Certifierad

We Group KA certifierar personalen


För byggprojekt med krav på lov eller anmälan fordras en Kontrollansvarig enligt PBL, Plan- och bygglagen. Kompetensen ska styrkas genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:14 KA4/5).

Nu tar vi We Group i rätt riktning och KA certifierar personalen. Först ut är August Örnmark med behörighet K som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art.

Arbetsuppgiften för en certifierad kontrollansvarig


Primär arbetsuppgift för certifierad kontrollansvarig är att medverka till att ett byggprojekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Byggprojekt kan vara byggnads-, rivnings- eller markåtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan och det är byggherren som ser till att en kontrollansvarig utses i projektet.

Behörigheter


Behörighet får lämnas enligt 1§ BFS 2011:14 KA 4:
– Behörighet N som kontrollansvarig för projekt av normal art.
– Behörighet K som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art.