Spårgasanalys

Spårgasanalys är en väl beprövad metod vi använder dagligen för att visualisera och bedöma luftutbytet och strömningseffektivitet i inomhusmiljöer. Strömningen av röken analyseras för att se om tillopsdon, möbler, väggar samt frånluftsdon är korrekt placerade för att få ett godkänt inomhusklimat.

Och blir det inte godkänt, så hjälper vi dig förbättra ventilationsfunktionen och luftflödets beteende i anläggningen tills problemet är löst.

Spårgasmätning av lokal

Genom att placera rökpatroner i tilluftskanalerna kan vi kontrollera luftrörelser i rummet. I samband med inrökningen så riggas filmkameror på hela skeendet så att du sen både får en skriftlig rapport och rörligt material, med rekommenderade åtgärder. Utöver strömningseffekt samt inblandning av luft i rummet så kontrolleras även CO2-halt, temperatur samt relativ luftfuktighet