Analys av städytor

Tryckplattor för bakterieodling används flitigt inom bl.a livsmedelsindustrin för att bedöma effekten av städning och ytdesinfektion. Enkelt uttryckt är tryckplattan en klibbig yta med näring för bakterier. Beroende på vilken typ av yta man provar skall en platta väljas vars näringsinnehåll passar bakteriestammarna som kan förväntas förekomma. Analysen hjälper anläggningar att få input om bärkraften i egenkontrollen. Det vill säga om kemikalier, städutrustning, intervaller och handhavande sköts på ett korrekt sätt.

Vi utbildar och forskar dagligen om förekomsten av bakterier och parasiter i badhusmiljöer. Vårt mål är att öka medvetenheten hos dig som driver badverksamhet och ge dig verktyg att hålla badmiljöer fräscha och besökarna nöjda.

Analyserade städytor

Tryckplattan pressas mot underlaget och därefter sätts den tillbaka in i sin sterila behållare. De bakterier som fastnat på plattan får växa under lämpliga förhållanden – värme och mörker. Varje livskraftig bakterie som kan utnyttja den givna näringen kommer då att fortplanta sig och bilda en koloni som kan ses med blotta ögat.

Genom att räkna antal bildade kolonier före och efter städning kan vi bedöma hur effektiv städningen varit eller hur städbar ytan är. All insamlad data hamnar sen i en skriftlig rapport med åtgärden för att förbättra badhusmiljön i din anläggning.