Holjebadet i centrala Olofström är ombyggt för 15 år sedan och har behov av att få verifierat den tekniska nivån för byggnaden så att man kan ha ytterligare en lång period att nyttja anläggningen.

En kollega i branschen rekommenderade beställaren om We Groups kompetens och gedigna kunskap om normalt förekommande problem på badanläggningar.

När det gäller en statusbedömning av en badanläggning är det som vanligt bråttom att få utfört och rapporterat.  We Groups tekniker kommer redan under juni månad att på plats kartlägga Holjebadets status.

Genom en kombination utav visuella kontroller och provningsmetoder tillsammans med granskning av ritningar och dokumentation får vi en tydlig bild av anläggningens hälsotillstånd. Kunskapen och underlaget som vi levererar gör det enklare att fatta väl underbyggda beslut om framtida investeringar för att bevara och utveckla Holjebadet.

👉 Läs mer om vad en statusbedömning egentligen innebär. https://www.wegroup.se/tekniklosningar/statusbedomning/