Efter att Folkhälsomyndigheten meddelat att risken för spridning av coronaviruset i det svenska samhället bedöms vara mycket hög väljer We Group att ställa in vårt deltagande på Träffpunkt Idrott 17-19 mars.

Vi grundar beslutet på myndigheternas uppmaningar för att begränsa spridningen av Covid-19 och vill minimera riskerna för våra medarbetare att bli smittade.

Kom ihåg att tvätta händerna ♥