Äntligen lite tydlighet!
I anknytning till den nya pandemilagen som började gälla 10 januari har Folkhälsomyndigheten beslutat om föreskrifter för bad- och idrottsanläggningar, för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.


Regeringens rekommendation om att hålla bl.a. idrottsanläggningar och badhus stängda gäller fram till och med 24 januari. Detta betyder bl.a. att samtliga av Sveriges 392 badanläggningar som ämnar öppna igen den 25 januari blir skyldiga att beräkna maxantalet besökare som får vistas på anläggningen samtidigt, samt även dokumentera hur beräkningen har utförts.

We Group har specialistkunskapen (arkitekter, ingenjörer, medicinare) för att hjälpa er med beräkningar för att säkra att era specifika anläggningar uppfyller samtliga av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, vad gäller maximalt antal besökare i varje utav anläggningens olika utrymmen.

Beräkningen görs utifrån att varje besökare, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Detta är en komplex beräkning där vi måste ta i beaktning hur människor rör sig inne på anläggningens olika delar. Vi har massor av nyckeltal för dessa beräkningar.

Dessutom måste det tydligt anges vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.

We Group hjälper till med beräkningar för er anläggning!

Ta reda på mer!