Vi är glada att få hjälpa Falkenbergs kommun med en förstudie gällande Klitterbadets framtid!

We Groups sakkunniga verksamhetsutvecklare arbetar just nu med att ta fram ett väl genomarbetat underlag som ska ligga till grund för politiska beslut kring vidare utredning och projektering av Klitterbadets fortsatta utveckling.

Till grund för förstudien ligger en statusbedömning av Klitterbadet utförd under våren 2017 vilken resulterade i två alternativ; avveckling av Klitterbadet eller utveckling av Klitterbadet. För att kunna genomföra en förstudie kring detta beslutade Falkenbergs kommun att anlita en konsult med god kännedom om bad och motionsanläggningar. Kravet var en konsult som har bred kompetens inom området för att göra en kvalitativ analys.

Uppdraget kommer att ske löpande under sommaren och hösten. Vi ser fram emot ett spännande arbete tillsammans med Falkenbergs kommun!