We Group har vunnit upphandlingen av förstudie i samband med ett större utvecklingsprojekt av Larslunda IP i Strängnäs Kommun.

Larslunda idrottsplats ska vara en tillgänglig och attraktiv mötesplats som tillgodoser kommuninvånarnas och besökarens behov av motion, simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet. Målet med upphandlingen var att teckna avtal med en erfaren och kunnig konsult som med en agil arbetsmetod kan hjälpa kommunen genom projektet.

I projektet ingår tre idrottshallar samt ett bad och det kan komma att utvecklas med både hotell och andra sportaktiviteter.

Vi alla hoppas att projektet övergår till byggnation. Inspirerade tar vi oss ann projektet med målsättning att få ihop idrottens alla delar till ett sportcentrum. Arbetet har givits startsignal där We Group i september kommer leverera förstudie med tillhörande kalkyl som vidare kommer att ligga till grund för politiska beslut.