Vi har under hela denna process varit öppna och välkomnande till frågor rörande de delar av badhusprojektet i Kiruna som vi, utan att vara illojala mot vår beställare, kunnat prata om.

I den här artikeln i NSD svarar vi på frågor rörande bland annat ansvarsfrågan i projektet och vilka efterspel som nu är att vänta. Som framgår i artikeln tar vi oss gladeligen tid att svara på frågor från granskande media och journalister, då vi tror på öppenhet och transparens. Inte minst gentemot den enskilde medborgaren, då det är dennes fritid och folkhälsa vi arbetar för.

För mediarelaterade frågor och förfrågningar, skriv till: press@wegroup.se