Tillsammans skapar vi Larslunda!


Vi är fantastiskt stolta och glada över uppdraget från Strängnäs kommun. Tillsammans med ArenaProjekt har We Group nu fått klartecken att sätta igång projekteringen av både badanläggning med bl.a. åtta 25-metersbanor och bollhall med 2 fullstora arenor, varav den ena med publikkapacitet för 1 000 åskådare.

Larslunda idrottsplats ska vara en tillgänglig och attraktiv mötesplats som tillgodoser kommuninvånarnas och besökarens behov av motion, simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet. Området ska utvecklas till hela Strängnäs kommuns sport- och fritidscenter.

Byggstart sker under 2022 och målet är att hallarna ska stå färdiga att tas i bruk under augusti 2024.

Otroligt roligt att vara igång, nu kör vi så det ryker!

Larslunda IP Strängnäs We Group