Projektering av badvattenrening.

Vi hjälper dig att projektera och designa din badanläggning. Behöver du hjälp med upphandlingsmaterial, råd kring val av teknik och assistans vid byggnation? Vi kan ta dig från idéstadiet till en färdig anläggning.

Förstudie
Utan en bra förstudie blir det inget bra badhus. Det arbetet leds av våra specialister inom Verksamhetsutveckling. Där kartläggs alla behov och förutsättningar för projektet på ett professionellt sätt. Som processingenjörer involveras vi oftast i detta skede för att få fram ett möjligt tekniskt val för framtiden, samt analysera konsekvenser som t ex driftkostnader.

Programhandling
Baserat på förstudien går vi tillsammans vidare med arkitekten för att ta fram möjliga och lämpliga placeringar av våra olika installationer.

Systemhandling
Nu ska badhusets slutgiltiga form och utseende sättas och vi tar fram ett system som skall användas för valda tekniklösningar med tillhörande kostnadsbild.

Detaljprojekteringen
Den mest tidskrävande delen av projektet inträder när vi går ner i detaljerna. Här bestäms allt ifrån pumpar, filter, rör, ventiler, material med mycket mera. Slutmålet är kompletta bygghandlingar som ska fungera som underlag till byggaren, ända ner på detaljnivå.