MVOC-analys

Fukt i byggnadskonstruktioner är ett välkänt problem som dessutom kan påverka människors hälsa. Organiskt material som är fuktigt under längre tidsperioder kan orsaka tillväxt av mögel och bakterier som i sin tur börjar bryta ner materialet.

Luftfuktigheten på de flesta bad ligger på över 70% och då är förstås risken för sådan tillväxt mycket stor. Även minsta brist eller skada i ventilation eller byggnad kan leda till besvär. Från växtplatsen kan sporer, cellfragment och olika former av gaser s.k MVOC (Microbial Volatile Organic Compounds) frigöras till luften och spridas i anläggningen. Med vår MVOC-analys får vi indikationer på om det förekommer fukt och/eller mögelskador i ditt bad.

Vi har bedrivit egen forskning inom emissionen mellan material och människor samt desinfektion och rening för spa- och badanläggningar, vilket också lett till att vi deltagit i framtagandet av många gränsvärden runt om i världen.

MVOC-mätning

För att göra en vetenskapligt korrekt mätning i ditt bad bestämmer vi provpunkternas position utifrån vår erfarenhet var förekomsten av mikrobiell aktivitet kan vara störst. Utöver MVOC kontrolleras även CO2-halt, temperatur och relativ luftfuktighet. Mätningen pågår under åtta timmar och lämpligen när badet är stängt. All data samlas sedan i en skriftlig rapport med lämpliga åtgärden för att förbättra inomhusmiljön i din anläggning.