Inventering av badet


De flesta simhallarna i Sverige är från 60- och 70-talet. Det betyder att såväl maskiner som byggnader är slitna och omoderna. En del har drabbats av skador, sönderfall, haveri och även sjukskrivningar av personal. Det är tyvärr välkända fenomen som uppträder efter hand i byggnader som huserar en tropisk miljö under lång tid. Många kommuner står därför inför frågan om de ska renovera sitt bad eller riva och bygga nytt.

Med ett flertal olika analysverktyg kan vi få fram underlag hur det står till hos dig. Kan ni förebygga kostsamma problem? Går det att förlänga livet på det befintliga badet eller är det dags att fundera på att bygga nytt?

August Örnmark We Group

kontaktperson

August Örnmark

Operativ chef

031-303 49 03