Infärgning av bassäng

Har du koll på vikten av att ha en väl fungerande vattencirkulation i bassängerna?

Infärgning bassäng

Infärgning av bassäng är en välbeprövad metod för att visualisera och bedöma vattenutbytet och strömningseffektiviteten i bassängen. Bassängen avkloreras först noggrant för att utesluta reaktionen mellan pigmentet i infärgningsvätskan och kloret. Infärgning av bassäng görs genom tillsats av färgämne i utjämningstank eller lämplig doseringspunkt på huvudcirkulationen. (Spridningen av färgen representerar normal applicering av desinfektion i bassängen.)

På mindre än 15 minuter skall hela bassängen vara färgad för ett godkänt resultat. Genom att analysera vattenflödet med hjälp av infärgningsvätskan kan vi konstatera brister med flödet och inblandningen i bassängen. Hela förloppet dokumenteras skriftligt samt i video- och fotoformat som du får tillsammans med en skriftlig rapport.

Vid avvikelse så ingår givetvis ett åtgärdspaket med tillhörande kostnader för att förbättra vattenkvaliteten.