Infärgning av bassäng

Har du koll på vikten av att ha en väl fungerande vattencirkulation i bassängerna?

Infärgning bassäng

Infärgning av bassäng är en välbeprövad metod för att visualisera och bedöma vattenutbytet och strömningseffektiviteten i bassängen. Bassängen avkloreras först noggrant för att utesluta reaktionen mellan pigmentet i infärgningsvätskan och kloret. Infärgning av bassäng görs genom tillsats av färgämne i utjämningstank eller lämplig doseringspunkt på huvudcirkulationen. (Spridningen av färgen representerar normal applicering av desinfektion i bassängen.)

På mindre än 15 minuter skall hela bassängen vara färgad för ett godkänt resultat. Genom att analysera vattenflödet med hjälp av infärgningsvätskan kan vi konstatera brister med flödet och inblandningen i bassängen. Hela förloppet dokumenteras skriftligt samt i video- och fotoformat som du får tillsammans med en skriftlig rapport.

Vid avvikelse så ingår givetvis ett åtgärdspaket med tillhörande kostnader för att förbättra vattenkvaliteten.

Ta steget mot en bättre bassängmiljö och kontakta oss idag!

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan och klicka på skicka!