Beredskap för vattenreningen

Har du problem med jour eller beredskap, speciellt när larm inträffar då ordinarie personal inte är på plats? Jour eller beredskap är ett dyrt alternativt att ha in-house. Vi kan erbjuda dig professionella beredskapstekniker som rycker ut när badvattenreningen havererar. Dygnet runt, alla dagar på året. Snabba och kompetenta insatser vid larm minskar risken för skador som kan dra ut på tiden och bli extra kostsamma.