Konsten har tillkommit i enlighet med 1%-regeln som tillämpats i Enköpings kommun sedan 2001.

Läs mer om konsten på Pepparrotsbadet