Shuntgruppen är en del utav köldbärarsystemet och används för effektreglering av kylan som tjänar den stora bassängen.