Kraftig ökning av privatpooler i Sverige


Under 2020 ökade antalet byggda privatpooler med 40%, och trenden förväntas fortsätta under 2021. Lyssna på hur Svenska Badbranschens ordförande Mille Örnmark ser på fenomenet och hur det kan påverka branschen framöver i SVT-inslaget nedan.