Uppdraget för Uddevalla kommun började med att ta fram skissförslag samt att komplettera en redan existerande förstudie daterad 2012 beträffande nytt badhus i kommunen.

I denna komplettering ingick validering samt komplettering av befolkningsprognosen för att säkerställa framtida besökssiffror.

Vi ombads även att utföra en uppdaterad analys kring behovet för badhusets servering, gymverksamhet och föreningsliv

Nu löper projektet vidare i en generalkonsult i utförandeentreprenad med We Group vid rodret!