Kalla fakta påminner om Krösa-Maja

När kometen ska komma och utplåna hela Vimmerby frågar Lina Alfred om han verkligen tror att det kommer komma en komet. Alfred sitter vid köksbordet, brer en macka, och konstaterar stumt att om det står i tidningen så måste det väl vara sant.

Tänk vad bekvämt det hade varit om verkligheten var lika enkel och onyanserad som hos Astrid Lindgrens dräng i Lönneberga.

Tyvärr är den inte det.


maj 23, 20245 minuter

Nu anmäler Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) Kalla fakta till Granskningsnämnden. Man menar att TV4 använt inspelat material med företrädare för myndigheten på ett vilseledande sätt. Enligt anmälan kan tittaren förledas att tro att det handlar om specifika uttalanden om Sverigedemokraterna, vilket inte är fallet.

När We Group blev granskade av Kalla fakta i programmet ”Badhuskungen” använde man sig också av tveksamma arbetsmetoder.

Telefonsamtalen

I programmet hörs Mille Örnmark, vd på We Group, prata i telefon med en Joakim Karlsson som i eftertexterna till reportaget benämns som researcher. Joakim Karlsson driver en sida på Facebook där han som privatperson ägnar sig åt lokaljournalistik.

Joakim Karlsson har vid flera tillfällen kontaktat Mille Örnmark på telefon och frågat ut honom om hans CV och utbildningar. Det är dessa samtal som hörs i reportaget. Joakim Karlsson har inte vid dessa tillfällen meddelat Mille Örnmark att han arbetar på TV4 eller Kalla fakta. Mille Örnmark har därför trott att han har en privatperson efter sig, med som enda ambition, att missakta hans person.

Emil Hellerud på Kalla fakta menar, i granskningen av Sverigedemokraterna, att desinformation kan vara att skruva saker även om informationen kan innehålla korn av sanning. Vi vill hävda att Kalla fakta ”skruvar saker” när telefonsamtalets omständigheter inte framkommer i reportaget. Som om det inte är illa nog påstår man i skrift från TV4  att det var Kalla fakta som Mille Örnmark pratade med – när det alltså var Joakim Karlsson, som när samtalen ägde rum, inte presenterat sig som företrädare för vare sig TV4 eller Kalla fakta.

Således gör sig Kalla fakta skyldig till desinformation, åtminstone enligt Emil Helleruds definition.

TV4 vilseleder och får det att framstå som att Mille Örnmark visste att han pratade med Kalla fakta när han i själva verket pratade med en man som vid tidpunkten inte sa sig arbeta på vare sig TV4 eller Kalla fakta.

När nästa komet kommer flygande

Det verkar som att Kalla fakta återkommande slarvar med medieetiken som är väldigt tydlig när det gäller inspelat material. Till exempel säger Journalistförbundets yrkesetiska regler att den intervjuade ska ”upplysas om huruvida samtal och annat material är avsett för publicering”. Journalistförbundets yrkesetiska regler säger också att dolda inspelningar ska ske endast när informationen inte går att få på annat sätt och att den intervjuade ska få reda på inspelningen före publicering och varför den gjorts. Mille Örnmark blev aldrig upplyst om att Joakim Karlsson spelat in telefonsamtalen eller att de var avsedda att publiceras på en av våra största tv-kanaler.

Den här typen av journalistik skadar förtroendet för den svenska journalistkåren. I en tid där vi ständigt blir översköljda av tvivelaktiga budskap är det av största vikt att yrkesverksamma journalister kommunicerar sakligt och att de försöker komma så nära sanningen som möjligt.

För vad händer nästa gång en komet kommer flygande? Är det verkligen en riktig komet eller är det en skruvad sak som innehåller ”korn av sanning”?

När den journalistiska etiken behandlas med nonchalans och påminner om Krösa-Majas förhållningssätt gör du bäst i att inte vara lika aningslös som den gode Alfred.

I vårt bemötande kan du ta del av fler exempel på osakliga och vilseledande framställningar som gjordes av Kalla fakta i programmet.

OBS!

We Group arbetar återkommande med politiska partier av olika färg. Precis som andra företag är We Group en politiskt obunden organisation. Den här inlagan handlar inte om Sverigedemokraterna, utan uteslutande om TV4 och Kalla faktas journalistik och arbetsmetoder.