Inför badhusprojekt – beakta vilka effekter verksamheten kommer att ge


Badhus och andra badanläggningar har en bred samhällsfunktion. Tillgången på badhus har betydelse för friskvården och allmänhetens mående. Tillbyggnad eller nybyggnad av badhus ger fler tillträde till bassänger för simträning och motion. Konkret bidrar det till simkunnighet och färre drunkningsolyckor i samhället.

Ökad simkunnighet är ett av de effektmål som politiska beslutfattare, kommunledning och tjänstemän måste ha i åtanke. Det finns en rad andra effektmål som måste finnas med i planeringen. Många stirrar sig blinda på själva byggnaden och dess tekniska innehåll och då blir resultatet ofta fel. Att erbjuda badmöjligheter till invånarna innebär kontinuerliga kostnader och här gäller det att kommunen får mesta möjliga samhällsnytta för pengarna.

Läs om hur Svenska Badbranschens ordförande Mille Örnmark tänker kring badhusprojekt och dess effekter.