We Group WIKI

Hoppbassäng och hopptorn

Ett hopptorn attraherar en något äldre åldersgrupp, barn som har god vattenvana och eventuellt lärt sig att simma, till ungdomar och vuxna som tycker det är kul att hoppa. Det gynnar både föreningslivet, allmänheten och verksamhetens undervisning. Det möjliggör att elever som går i simskolan kan uppnå fler kunskapskrav och förvärva fler simmärken. Hoppbassängen kan användas i flera syften i form av djupdykning, lek och sportaktiviteter. För att komplettera rutschbaneutbudet i anläggningen kan en vattenrutschbana integreras i hopptornet, som då ökar resursutnyttjandet för hoppbassängen.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Short headline

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings, add animations, add shape dividers, increase engagement with call to action and more.

Feature one

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings and more.

Feature two

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings and more.

Referenser med hoppbassäng och/eller hopptorn

We Group har stor kunskap om hopptorn, svikt och trampolin. Vi vet vad du måste tänka på om du planerar att bygga hopptorn. Se några av utav våra referensprojekt.