Journalisten Carolin Dahlman skriver om Kalla faktas fadäser de senaste åren. Granskningen av We Group är ett i mängden.

Peter Wolodarski på DN, skrev nyligen en artikel där han ifrågasätter Myndigheten för psykologiskt försvars (MPF) anmälan av Kalla fakta till Granskningsnämnden.

Detta har fått Carolin Dahlman att reagera.

Hon skriver:

”Det är dock naturligt att en seriös myndighet reagerar över att ett TV-program klipper fult. Självklart ska en myndighet reagera och agera om media använder sig av den för att vilseleda svenska folket. Allt annat vore tjänstefel.”

Carolin Dahlman påminner läsaren om att det inte är första gången som Kalla fakta ifrågasätts; bland de senaste årens produktioner finns många felsteg. Bland de granskade aktörerna där fel begåtts hittar vi bland annat Ersta barnhospice, vars verksamhet felaktigt liknades vid ”en dödsklinik för barn”, enligt Dahlman. Ett annat exempel rör Exportkreditnämnden och en koppargruva i Kongo. Inslaget i Kalla fakta visar fel gruva och en intervju med generaldirektören ger sken av att hon vill fly intervjun, när hon i själva verket påpekat att tiden runnit ut och att hon måste gå.

Och så har vi Kalla faktas granskning av We Group.

Carolin Dahlman belyser att vi anklagats för fel i ritningar och bygghandlingar, trots att felen inte går att härleda till våra handlingar.

Hon tar också upp att reportaget innehöll felaktigheter och missuppfattningar angående roller och ansvarsområden.

Carolin Dahlman avslutar artikeln med att journalisterna på TV4 framstår som skumma och att de inte gör demokratin någon tjänst.

Länk till artikeln i sin helhet:

Bra att syna Kalla Faktas metoder – Verifiera – Nyhetsbyrån för offentliga handlingar

Caroline Dahlman
Carolin Dahlman har bland annat arbetat som ledarskribent på Expressen och som politisk redaktör på Kristianstadsbladet. Hon är en återkommande gäst, debattör och kommentator i nyhetsprogram på tv.