Upphandling av badhusutredning är klar.

För första gången på 50 år har Götene en simhall som inte är i bruk. Badhuset har sedan ett par månader tillbaka varit stängt och nu väntar en utredning av framtidens kommunala badhus. 

Vi på We Group är så glada och stolta över uppdraget från Götene kommun att utreda badhusfrågan. Vilken lösning kommer visa sig bli bäst för Götene Kommun – bygga nytt badhus eller renovera? I den omfattande utredningen kommer vi på We Group att ta ett helhetsgrepp kring byggnaden, ta fram olika kostnadsförslag och kunna ge ett definitivt svar på om det lönt att renovera. Kommunens styrgrupp för projektet har gett tre alternativ som skall utredas – renovering, konceptbadhus eller nybyggnation. Det finns inte någon rangordning mellan alternativen som utreds.

Under våren 2022 kommer resultatet av utredningen att presenteras och redovisas för politiker och tjänstemän. Parallellt med We Groups utredning, arbetar kommunen vidare med placeringen av ett eventuellt nytt badhus.