We Group

Betraktelse över 2022

2022 är snart slut och många kommer säkert tänka tillbaka på det här året som omskakande och med en känsla av att man inte kan ta saker för givna. Rysslands invasionskrig i Ukraina har tagit pandemins roll som den stora mörka filten över tillvaron och påminner oss dagligen om ondskan i världen och vår osäkra omvärld. I Sverige har året präglats av stigande energipriser, ränte- och levnadskostnader. Tyvärr kommer vi nog få leva med oro och osäkerhet på flera fronter under 2023, även om förhoppningen finns om en stabilare och säkrare tillvaro.

Kiruna badhus

Om vi zoomar in på vår verksamhet har 2022 varit ett händelserikt år med många spännande projekt, varav flera fortfarande pågår med full intensitet. I Kirunas nya stadskärna pågår bygget av det nya badhuset. Återbruk och innovation är ledstjärnor i detta fantastiska bygge. Nyligen kom det ikoniska konstverket Molnen över Metapontion som tidigare prydde det gamla Simhallsbadet, på plats i det nya badhuset, som också kommer rymma massa spännande teknik. Bland annat energiåtervinning och ventilationsteknik i världsklass, effektiv ljudreduktion, samlastsystem för vattenrening, och mycket annat. Gammalt och nytt i perfekt symbios. Att vi är stolta är bara förnamnet. Läs mer om projektet här.

Rimnersbadet

I Uddevalla pågår bygget av Rimnersbadet, där vi arbetar med arkitekturen. Nu till årsskiftet står samtliga väggar uppe och vi ser fram emot det fortsatta arbetet under 2023.
Läs mer om projektet här.

Rimnersbadet Uddevalla Entré
We Group Kristianstads Badrike familjebad 5

Kristianstads badrike

Extra roligt är färdiga projekt som involverat flera lager av vår kompetens. I slutet av september bjöds kristianstadborna på blåsorkester och cirkuskonster när badlinan klipptes och portarna till Kristianstads badrike slogs upp. Det nya badet som ersätter det gamla Tivolibadet har allt man kan begära av ett modernt familjebad. Vi har bidragit med arkitektur, sakkunnighet och verksamhetsutveckling. Läs mer och se alla fantastiska bilder från Kristianstads badrike här.

Norrland är på gång

Även i norra Sverige händer det saker och inte bara i Kiruna. I Norsjö ska vi göra en programhandling för ett nytt badhus och i Gällivare byggs det ett multiaktivitetshus, där vi arbetar med vattenreningen, men också med vissa arkitektoniska delar.

I både Västerbotten och Norrbotten finns stora behov av nya badanläggningar. Tittar vi i kristallkulan får vi nog anledning att återkomma till dessa nybyggarregioner, där allt fokus är på nya arbetstillfällen, innovation och den gröna omställningen. Om kompetenta människor från jordens alla hörn ska lockas till norra Sverige behövs en meningsfull tillvaro utanför jobbet. Där fyller badhus och andra idrott- och fritidsanläggningar en central funktion.

Fler stjärnor och uppdaterade lokaler

På tal om kompetenta människor så har vi under 2022 stärkt vår organisation med nya stjärnor inom flera områden, bland annat projektledning, juridik och ekonomi. Med ny personal kommer också nya tjänster. Sedan en tid tillbaka erbjuder vi juridisk konsultation till privatpoolsbranschen inom bland annat entreprenadrätt, avtalsrätt och ansvarsfrågor. Vi passar också på att renovera våra egna lokaler. Snart har vi nya snygga lokaler med förbättrad ljud- och arbetsmiljö.

Besk rapport från Skolverket

Men allt är inte guld som glimmar. Åtminstone inte när det kommer till simkunskaper. Nu i december kom en rapport från Skolverket som visar att sju procent av eleverna i årskurs 6 inte kan simma 200 meter. Det är en minskning med två procentenheter jämfört med 2014. I faktiska tal är det 8 300 elever som börjar högstadiet utan att kunna simma. Orsakerna bedöms som flera, anläggningsaspekten och bristen på tider är en orsak, men det finns även organisatoriska orsaker. Oavsett orsak, så måste trenden brytas. Låt oss alla bidra till att hålla frågan levande och göra vad vi kan under 2023.

Anläggningar

Vi kan också konstatera att behovet av nya och upprustade badanläggningar alltjämt är skriande stort, precis som förra året och året dessförinnan. Under 2023 behöver badhusfrågan komma högre upp på den politiska dagordningen i många kommuner, men frågan måste även lyftas på ett nationellt plan, då problemen ser likadana ut, från norr till söder.

När det kommer till anläggningar i stort upplever nästan varannan idrottsförening ett stort renoveringsbehov, enligt en enkätundersökning, gjord av Riksidrottsförbundet under våren 2022.

Xperience Next – nytt innovationsprogram i upplevelseindustrin

Under 2022 har vi haft glädjen att tillsammans med ett gäng andra aktörer inom upplevelse- och besöksnäringen arbeta med ett spännande projekt med utgångspunkt i besöksnäringen på Kållandsö i Västergötland. Med hjälp av en ”digital tvilling” kan vi skapa en digital visualisering av verkligheten. Modern teknik som exempelvis augemented reality, 3D-modellering och andra resurser hjälper till att tydliggöra olika skeenden, exempelvis rörelsemönster i infrastrukturen, beteenden och olika former av flöden. Sensorer och uppkopplade objekt ger värdefulla data som den digitala tvillingen matas med. Tekniken hjälper oss att på ett djupare sätt förstå vår tillvaro, vilket har stor potential inom många områden, inte minst besöksnäringen, där vi nu på ett mer träffsäkert sätt kan göra attraktiva platser ännu attraktivare och hållbarare. Det gynnar både turisterna och den lokala besöksnäringen.

Vi ser fram emot att fortsätta denna spännande resa under 2023!

Läs mer om Xperiencenext på xperiencenext.lindholmen.se/

Energieffektivisering

Ett annat område som också handlar om innovationskraft är frågan om energieffektivisering. Att förbättra och optimera bland annat värme- och ventilationssystem är knappast något nytt, men hösten 2022 kommer sannolikt gå till historien som den smått panikartade energihösten. I pressen kunde vi läsa om badhus och ishallar där man flaggade för sänkta vattentemperaturer, stängda bastur, utebliven träningstid – och i värsta fall komplett nedstängning, vilket blev fallet i exempelvis Frankrike. Hemma i Sverige har det inte blivit riktigt så illa. Än, ska tilläggas. De senaste veckorna med kallt väder har varit turbulenta och för vissa idrottsföreningar finns det fortfarande ett överhängande hot om stängning. Vintern är inte över och de stora orsakerna till energikrisen är fortfarande olösta. Hur situationen ser ut om ett år är det ingen som vet, men sannolikt kvarstår problematiken. Det som återstår att göra för kommuner, företag och föreningar är att satsa på energieffektiviserande åtgärder. I komplexa anläggningar så som badhus, är energieffektiviseringspotentialen stor då det finns många faktorer som kan förbättras, från täta dörrar och fönster till sofistikerade system för ventilation och vattenrening. Vi drar vårt strå till stacken genom att erbjuda energiinventeringar, vilket är ett första steg för att ta reda på relevanta åtgärder.

2023

Precis som alla andra år har 2022 varit kantat av såväl glädje som oro, framsteg och kliv tillbaka. Vad 2023 bär med sig vet vi inte än. Men låt oss ha tillförsikt och tillsammans arbeta för bästa tänkbara utfall. När det kommer till fritid och folkhälsa finns det fortfarande saker kvar att göra. Fler bad- och idrottsanläggningar behöver byggas, fler barn och unga behöver lära sig simma och forskning, innovation och utveckling måste fortskrida.

Låt oss tillsammans arbeta för att 2023 blir ett så bra år som möjligt. Men innan vi rivstartar i januari behöver vi alla återhämtning, gemenskap med nära och kära och tid att reflektera.

Du som läser kanske arbetar på en av Sveriges 290 kommuner, som politiker eller tjänsteman. Eller så är du entreprenör, samarbetspartner, medarbetare eller engagerad samhällsmedborgare. Eller kanske rentav konkurrent. Oavsett vem du är, vill vi på We Group önska dig…

…en riktigt God Jul och ett Gott nytt år.
Vi ses 2023!