Så många badhus och simhallar behövs i Sverige

Att vi behöver många fler badhus och simhallar i Sverige är knappast en nyhet. Men hur många behövs egentligen? Och vilken typ av anläggningar behöver vi? Vi slår oss ned med Mille Örnmark för att se sanningen i vitögat. Dessutom får du reda på vad vi har i görningen!


juni 13, 20247 minuter

Så många badhus och simhallar behövs i Sverige


juni 13, 20247 minuter

Sverige har en av Europas längsta kuster, hela 240 mil mäter den. Därtill är Sverige ett av världens mest sjörika länder – över 100 000 sjöar har vi från norr till söder. Den svenska naturen och den svenska livsstilen kräver god vattenvana och goda simkunskaper. Under hela 1900-talet gjordes stora satsningar på svenskarnas simkunskaper. På 1950-talet gjorde man en stor badhusutredning som sedan ledde till jättesatsningar på badanläggningar i hela landet. Nu ett halvt sekel senare krävs återigen stora satsningar. Mille Örnmark, VD på We Group, berättar mer.

570 badanläggningar

– Runt 1980 hade vi cirka 450 badanläggningar i Sverige och vi var 8,3 miljoner invånare. Det innebar att vi hade ett badhus per 18 500 invånare. Nu är vi över 10,5 miljoner invånare men mängden anläggningar har minskat till 390. Om vi ska komma upp i samma badhustäthet vi hade 1980 så skulle vi behöva 570 badanläggningar, alltså 180 fler än vi har idag, säger Mille Örnmark.

Vi behöver alltså bygga nästan 200 nya badhus. Men det räcker inte. För vi behöver också ersätta de befintliga badhusen varav en majoritet är från 1960- och 1970-talet. Av de befintliga badhusen behöver ungefär 70 procent ersättas.

– Summa summarum innebär det att vi behöver bygga 450–480 nya badanläggningar under de närmaste 10-20 åren, en gigantisk utmaning, säger Mille Örnmark.

Mille Örnmark We Group - Kontakt för myndighetsfrågor
Mille Örnmark, VD på We Group och en veteran i Badhussverige.

Vad ska vi göra?

Enligt Mille handlar det om att uppföra rätt anläggning på rätt plats.

– I samhällen med fler än 20 000 invånare behövs stora familjebad och rätt förutsättningar för idrotten. Vi har 65 tätorter med fler än 20 000 invånare, alltså behöver vi 65 stora bad, säger Mille Örnmark.

Men ett nytt familjebadhus med hoppbassäng, motionsbassäng, och relaxavdelning kostar en halv miljard.

– Vi ska fortsätta bygga stora bad med central placering i större städer, men vi kan inte bara bygga den typen av anläggningar, säger Mille Örnmark.

Enkla och ändamålsenliga anläggningar

Badhusen och simhallarna kommer med en mängd positiva aspekter. De stora badhusen skapar en meningsfull fritid för barnfamiljer och seniorer och de är jätteviktiga för simidrotten. Men badanläggningarnas viktigaste uppgift är att främja simkunnighet och rädda liv.

– Vi behöver garantera simundervisning och simkunnighet i hela landet, det är vad det kokar ner till, säger Mille Örnmark.

Och för att göra det behövs inga miljardanläggningar.

– Det är fullt möjligt att bygga enkla och ändamålsenliga badanläggningar för under 100 miljoner kronor. Vi pratar ”byabad” som består av en mindre bassäng för simundervisning, dam- och herrbastu, samt omklädningsrum. Problemet är att ingen av de stora byggbolagen är intresserade av så små anläggningar, det är för dålig lönsamhet. Och de flesta mindre byggbolag har ingen erfarenhet av bad och inga upparbetade leverantörsled, säger Mille Örnmark.

Vår lösning

Badhusfrågan är på många håll i landet akut, samtidigt som processerna tar flera år från förstudie till färdigt bad.

– Vi har en lösning som tillgodoser simundervisning och simkunnighet, som kostar under 100 miljoner och som går att få på plats inom 18 månader, säger Mille Örnmark.

Lösningen är nyckelfärdiga simhallar som innehåller det absolut nödvändiga för att man ska kunna motionera och lära sig simma.

Fakta i korthet

 

Vi kommer ingå i ett konsortium tillsammans med ett par andra aktörer för att producera en ny tids simhallar. Behovet av enkla och ändamålsenliga simhallar är stort i hela Sverige. Anläggningarna kommer i tre storlekar:

 

 • Simhall S har en 17-metersbassäng, ett rörligt mellangolv och en kapacitet att ta emot 40 personer samtidigt.

 

 • Simhall M har en 25-metersbassäng med fyra banor, ett rörligt mellangolv och en kapacitet att ta emot 70 personer samtidigt.

 

 • Simhall L har en 25-metersbassäng med sex banor, samt en undervisningsbassäng med rörligt mellangolv. Kapaciteten är 120 personer samtidigt.

 

Produktionstiden är maximalt 18 månader från startbesked.

Ett enormt behov

Den nyckelfärdiga simhallen kan användas på flera sätt. Framförallt ersätter den ett tidigare mindre bad eller kompletterar ett större badhus, men den kan också fungera som ett övergångsbad i den ofta långa perioden som det tar att bygga en konventionell badanläggning.

– På många håll i landet har frågan om nytt badhus blivit en långbänk, ibland har frågan diskuterats i decennier. En mindre nyckelfärdig simhall kan aldrig ersätta ett stort familjebad men den kan absorbera en del av behovet och köpa kommunen tid, vilket i sin tur kan borga för bättre stora anläggningar som inte hastas fram, säger Mille Örnmark.

Behovet av enkla, ändamålsenliga och kostnadseffektiva badanläggningar är enormt. Just nu är badhusfrågan stekhet i flera kommuner, från norr till söder. Mille Örnmark tror att tajmingen just nu är helt rätt i tiden.

– Räntorna går ner och vi börjar se ljuset i tunneln. Vår målsättning är att sälja tre enkla simhallar före årsskiftet. Utöver pågående projekt lägger vi all vår tid på att produktutveckla. Det här är kanske det viktigaste projekt jag arbetat med under min karriär, säger Mille Örnmark.

Hör av dig!

Arbetar du i en av de kommuner där behovet av nya simhallar är som störst? Hör av dig till oss om du vill veta mer om vår nya satsning!

  Fler artiklar om badhussituationen i Sverige

  Arkitekten bakom badhusen – möt Axel Robach

  Axel Robach är arkitekt på We Group och har arbetat med många projekt sedan han började här 2015. I den här artikeln berättar han om sin syn på arkitektur och vad som är viktigt när det handlar om badhus och dess utformning.

  Anna Lindberg om Fritidsbanken, simhoppning och badhus. We Group Badhusbloggen

  Anna Lindberg i ett samtal om Fritidsbanken, simhoppning och badhus

  Vi åkte ner till Vejbystrand i nordvästra Skåne och träffade på Anna Lindberg. I det här reportaget dyker vi ned i Fritidsbankens viktiga arbete, men också bristen på tävlingsanläggningar för simhoppare, behovet av landträning, tiometerstornets betydelse och en hel del annat.

  Badhusets utveckling i Sverige

  Badhusets utveckling i Sverige

  Från varmbadhuset med sina många badkar och 30-talets simkunnighetsfokus till 80-talets äventyrsbad och dagens familjebad. Synen på våra badhus och vad de ska innehålla har skiftat genom historien. Badhusets utveckling i Sverige är inte bara en berättelse om bad, utan säger också mycket om samtiden. Vad säger vår samtid om framtidens bad?

  gamla badhus

  Det gamla badhuset – vad hinner ske på 50 år?

  Över 200 badhus i Sverige har passerat 50-strecket. Under åren har mycket hunnit ske. Många badhus har sedan de byggdes, fått fler attraktioner, högre vattentemperaturer och fler besökare, trots att de inte var konstruerade och dimensionerade för det. Hur har den utvecklingen påverkat anläggningarna?