Parasiter, bakterier, virus och gaser – vad gömmer sig i badhuset?

Vi är inte precis ensamma när vi motionssimmar eller kopplar av i bubbelbadet. Tvärtom faktiskt. I badhuset myllrar det av bakterier och kemiska föreningar. Alla är inte farliga, och många finns där oavsett om vi vill eller inte. Men det finns vissa parasiter och bakterier i badhuset som du måste bara medveten om, även en del virus och kemiska biprodukter. I den här artikeln går vi igenom dem, en efter en.


februari 9, 202310 minuter

Begreppslista

Mikroorganismer är ett samlingsbegrepp för små varelser som kräver mikroskop för vi ska kunna se dem. Mikroorganismer kan vara mögel- och jästsvampar, parasiter, bakterier och virus. Skadliga och smittsamma mikroorganismer kan finnas överallt och ge upphov till infektioner och sjukdom.

Bakterier är encelliga mikroorganismer som bara är en tusendels millimeter i storlek. De flesta bakterier är helt ofarliga och många har vi stor nytta av, inte minst när det gäller matsmältning. Bakterier finns på de flesta ställen, både inom oss, utanpå och i naturen. Skadliga bakterier kan ge upphov till infektioner genom att ta sig in i kroppen, genom kroppsöppningar, eller skadad hud.

Virus är världens minsta organism (i vissa fall hela 1000 gånger mindre än en bakterie) men är egentligen inte en levande organism, så som en bakterie, då viruset inte kan dela sig. Virus ”invaderar” en värdcell, vilket gör att de kan ”överleva”.

Parasiter är ett samlingsbegrepp för en mängd olika typer av organismer. Gemensamt är att de behöver ett värddjur för att överleva. Parasiter kan bestå av en enda cell och vara mikroskopiskt små, men de kan också bli flera meter långa. Vissa parasiter orsaker dödliga sjukdomar medan andra är helt ofarliga, om än besvärande.

Biofilm är hopklumpade mikroorganismer som bildar en hinna. Biofilmen fungerar som ett skydd för bakterierna och gör det svårare att bekämpa dem.

Biofilm är hopklumpade mikroorganismer som bildar en hinna. Biofilmen fungerar som ett skydd för bakterierna och gör det svårare att bekämpa dem.

Badhusbloggen - städ och hygien i badhus - gör en undersökning

Begreppslista

Mikroorganismer

Mikroorganismer är ett samlingsbegrepp för små varelser som kräver mikroskop för vi ska kunna se dem. Mikroorganismer kan vara mögel- och jästsvampar, parasiter, bakterier och virus. Skadliga och smittsamma mikroorganismer kan finnas överallt och ge upphov till infektioner och sjukdom.

Virus

Virus är världens minsta organism (i vissa fall hela 1000 gånger mindre än en bakterie) men är egentligen inte en levande organism, så som en bakterie, då viruset inte kan dela sig. Virus ”invaderar” en värdcell, vilket gör att de kan ”överleva”.

Biofilm

Biofilm är hopklumpade mikroorganismer som bildar en hinna. Biofilmen fungerar som ett skydd för bakterierna och gör det svårare att bekämpa dem.

Bakterier

Bakterier är encelliga mikroorganismer som bara är en tusendels millimeter i storlek. De flesta bakterier är helt ofarliga och många har vi stor nytta av, inte minst när det gäller matsmältning. Bakterier finns på de flesta ställen, både inom oss, utanpå och i naturen. Skadliga bakterier kan ge upphov till infektioner genom att ta sig in i kroppen, genom kroppsöppningar, eller skadad hud.

Parasiter

Parasiter är ett samlingsbegrepp för en mängd olika typer av organismer. Gemensamt är att de behöver ett värddjur för att överleva. Parasiter kan bestå av en enda cell och vara mikroskopiskt små, men de kan också bli flera meter långa. Vissa parasiter orsaker dödliga sjukdomar medan andra är helt ofarliga, om än besvärande.

Biprodukter i badhus

I badhus bildas olika typer av biprodukter när desinfektionsmedel reagerar med föroreningar i vattnet.

Trikloramin

Trikloramin är en biprodukt som uppstår när klor kommer i kontakt med kväve. Trikloramin är en gas som bildas i vattnet men som sedan stiger upp i luften. Kvävet kommer från människor i form av hud, urin, svett, saliv, och andra föroreningar. Höga halter av trikloramin är vanligt i badhusanläggningar. Regelbundna mätningar krävs för att bevaka halterna. Trikloramin kan orsaka rinnande ögon, besvär i luftvägarna och ge upphov till astma. Extra utsatta är elitsimmare, barn och bebisar. 2021 skärptes gränsvärdet för trikloramin till 0,2 mg/m³.

Trihalometaner (THM)

Trihalometaner är också en biprodukt som kommer av desinficering. Trihalometaner bildas när halogener, till exempel klor och brom) kommer i kontakt med föroreningar i vattnet. Trihalometaner kommer i olika former (kloroform, bromdiklormetan, dibromklormetan, bromoform) varav kloroform är den absolut vanligaste i bassängvattnet. Precis som trikloramin, kan trihalometaner förångas och spridas i luften. Djurförsök med upprepad exponering av extremt höga halter trihalometaner har lett till cancer och nervskador, med det finns i dagsläget ingen evidens för att trihalometaner orsakar allvarliga hälsobesvär hos människor.

Pseudomonas aeruginosa ”Badhusfötter”

Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) är en bakterie som kan orsaka infektioner på bland annat fötter och öron. Bakterien finns naturligt i många människors bakterieflora men också i naturen, exempelvis i jord. P. aeruginosa ligger bakom en infektion i fotsulan som fått namnet ”badhusfötter”, då den i många fall dykt upp i samband med bad i badhus. Symtomen är intensiv smärta, svullnad och klåda på fotsulan. Särskilt drabbade är barn som ofta har tunna fotsulor. Efter några dagar brukar symtomen gå över av sig självt. Bakterien kan leva inuti biofilm.

Cryptosporidium

Cryptosporidium är en encellig parasit (en så kallad protozo) som kan orsaka infektioner i mage och tarmar. Diarré och ont i magen hör till vanligheterna. Cryptosporidium kommer i flera arter och trivs bra i vatten. Ofta smittar den genom utbrott i dricksvatten eller genom förorenad mat, exempelvis sallad som inte sköljts ordentligt. Människor utsöndrar parasiten genom avföringen, därför kan den bli ett problem i bassängmiljöer. Förekomsten av cryptosporidium i badhus är inte jättevanligt, men förekommer. Problemet med cryptosporidium är att många desinfektionsmedel, däribland klor, inte biter på den här amöban.

Giardia

Giardia är precis som cryptosporidium en encellig parasit (protozo) som också är motståndskraftig mot klor. Giardia kan orsaka kramp i magen, diarré och illamående. Sjukdomen går ofta över efter ett par veckor men för personer med nedsatt immunförsvar kan situationen bli allvarlig. Oftast smittar giardia genom mat och dryck.

Legionella

Legionella är en bakterie som är naturligt förekommande i jord, men också i vatten. Den trivs bra där vattnet är varmt (20 – 45 grader). I varmt vatten bildas aerosoler (mikroskopiska vattendroppar) som vid inandning kan innehålla bakterien. Legionella kan orsaka svår lunginflammation (legionärssjuka) och så kallad pontiacfeber, vilket är en relativt mild febersjukdom. I badanläggningar är det främst i bubbelpoolen och i duschen som man kan hitta legionella. Legionellabakterier kan leva ett ostört liv inuti biofilm. Klorering kan användas för att motverka legionella.

Mykobakterier

Mykobakterier är ett bakteriesläkte med cirka 200 kända arter. Mykobakterier kan orsaka olika typer av infektioner beroende på vilken art det är frågan om. Den kanske mest kända mykobakterien är M. tubercolosis som ligger bakom lungsjukdomen tuberkulos. Mykobakterier kommer in i kroppen genom huden eller genom inandning av aerosoler. Symtomen kan variera kraftigt beroende på vilken art det handlar om. De atypiska mykobakterierna som lever i vatten kan ta sig in i kroppen genom andningsvägar, matsmältning eller genom sår och skadad hud. Där orsakar de infektioner som kan vara svårbehandlade.

Virus

Till skillnad från bakterier kan virus inte föröka sig själva. Virus är inte alls lika motståndskraftiga mot klor som exempelvis cryptosporidium, och giardia utan dör ganska omgående, efter kontakt med desinfektionsmedel. Normal klorering håller virushalterna på en hanterbar nivå. Men de kan trots allt ställa till med mycket besvär i och med dess höga smittsamhet, i synnerhet norovirus och rotavirus. Stora virusmängder kan också utgöra en risk, exempelvis vid kräk eller avföring i vattnet.

Ta kontakt med oss på We Group

Att förebygga och motverka oönskade parasiter, bakterier 🦠 och biprodukter i badhuset är ett ständigt pågående arbete. Städrutiner, besökarhygien, vattenrening och ventilation är viktiga områden som måste hålla hög nivå.

Har du haft problem med höga halter av trikloramin eller utbrott av cryptosporidium, badhusfötter 👣, eller något annat? Vill du ha hjälp i förebyggande syfte?

Ta kontakt med oss på We Group, så hjälper vi dig. Vi utför mätningar 🧪🧫, inspektioner 📝 och bedriver utbildningar inom dessa områden, bland annat egenkontroll.

  Liknande artiklar från Badhusbloggen

  We Group Lunnevibadet Grästorp 8

  Så många badhus och simhallar behövs i Sverige

  Sverige är i ett skriande behov av fler badanläggningar. Stora familjebad och 50-metersbassänger behövs givetvis, men framförallt behövs enkla, ändamålsenliga och kostnadseffektiva simhallar.

  Badhus, drunkningar och alternativkostnader

  Att badhus kostar pengar är något som ofta hörs i debatten. Men vilka kostnader hade vi haft om badhusen inte funnits? Den frågan förtjänar också utrymme. Björn Synneby, miljöekonom på We Group, förklarar värdet av alternativkostnader.

  Nyligen köpt äventyrsbad i Fredrikshamn? Läs detta!

  I den här artikeln vänder vi oss till dig som ska ta över driften av äventyrsbad i Fredrikshamn. På We Group har vi stor erfarenhet av äventyrsbad i Fredrikshamn och vi delar gärna med oss av våra tips och erfarenheter.

  Kemikaliehantering och personsäkerhet i badhus

  Ett badhus är fullt av kemikalier. Därför gäller det att ha kunskap och rutiner på plats för att inte äventyra personsäkerheten. Under årens lopp har vi återkommande stött på fel och brister under statusbedömningar på anläggningar runt om i landet. I den här artikeln tar vi upp några av dem.

  Arkitekten bakom badhusen – möt Axel Robach

  Axel Robach är arkitekt på We Group och har arbetat med många projekt sedan han började här 2015. I den här artikeln berättar han om sin syn på arkitektur och vad som är viktigt när det handlar om badhus och dess utformning.

  Bastu och hälsoeffekter – mer än skön avkoppling

  Att bada bastu regelbundet är inte bara skönt och avkopplande. Forskningen visar på stora hälsovinster. Vi har tittat på forskningsläget och pratat med "bastudoktorn" Hans Hägglund.

  Vattenrening i badhus – del 1

  För att kunna rena bassängvatten behövs ett desinfektionsmedel. Men det duger inte med vad som helst. Det är faktiskt bara ett som klarar jobbet och det är klor. I artikeln Vattenrening i badhus - del 1 tittar vi närmare på de krav som bara klor lever upp till.

  Badhusen och dess intressenter – vem bygger vi för?

  Ett badhus är en plats som samlar många intressen som ibland står i strid med varandra. Vi har skrivit en resonerande text där vi uppmuntrar till respekt och erkännande av varandras intressen.