Kiruna kommun värnar om sin personal och väljer att använda We Groups analys för Trikloramin. Detta för att se så personal och gäster inte tar skada av den hälsofarliga gasen som kommer från kloret. Intervallen för detta är en gång om året.