Bastu och hälsoeffekter – mer än skön avkoppling

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:Badhusen och dess intressenter – vem bygger vi för?

Innovationer och trender

Badhus engagerar. Många av oss har föreställningar om vad ett badhus ska vara, vad det ska innehålla och vem det byggs för. Den arkitektintresserade har sina föreställningar, simklubben har sina föreställningar och föräldrarna i en småbarnsfamilj har sina. Inte sällan står intressen mot varandra och tongångarna kan bli höga. Den här texten är ett försök att skapa förståelse för olika intressen.


december 29, 202318 minuter
Badhusets utveckling i Sverige

Innovationer och trender


december 29, 202318 minuter

Om du läst artikeln Badhusets utveckling i Sverige vet du om att badhuset varit i ständig förändring under det senaste århundradet. I början av 1900-talet handlade det om personlig renlighet och hygien, sedan kom simning, idrott och folkhälsa i fokus. I modern tid har badhuset blivit en social plats för upplevelser och avkoppling.

Nu, efter ett par decennier i 2000-talet gör vi badhus som försöker härbärgera flera av dessa värden, vilket ofta skapar friktion. Den övergripande ambitionen handlar om att bibehålla och öka simkunnigheten samt att utveckla badhuset som ett verktyg i folkhälsoarbetet. För att lyckas med det krävs vattenaktiviteter i olika former.

Badhusen som format våra föreställningar

Under 1950-, 1960-, och 1970-talet byggdes många gedigna badhus. Gedigna i termer av utformning, arkitektur och materialval. Långt ifrån alla byggdes på detta sätt, men många. Det är dessa badhus som nu i rask takt försvinner och ersätts av nya anläggningar.

Badhusen från den här tiden har format våra föreställningar om hur ett badhus ska se ut och vad det ska innehålla. Det finns på sina håll en oförståelse till varför badhus som varit igång i över 50 år behöver ersättas.

Det är lätt att sympatisera med dem som vill bevara god arkitektur och vissa av dessa badhus ”förtjänar” att bevaras som en del av en levande kulturhistoria. Men de byggdes inte för att vara evighetsmaskiner, lika lite som dåtidens bilar, kryssningsfartyg eller industrimaskiner. De är produkter av sin tid. Ur tekniska, energimässiga och miljömässiga perspektiv är de daterade, trots kontinuerligt lappande och lagande.

Linköpings gamla simhall stod färdig 1965 och är ett av många gamla badhus som slagit igen för gott. I april 2023 simmades de sista längderna.

Nya krav och förväntningar

Dagens krav på tillgänglighet, komfort, säkerhet, vattenrening och mycket annat kan vara svårt för att inte säga omöjligt att i efterhand införliva i ett gammalt badhus.

Krav på hållbarhet löper som en röd tråd genom dagens byggprojekt och badhus är inget undantag. Energieffektiva installationer och låga driftkostnader är återkommande begrepp.

Badhus speglar tidsandan. De gamla badhusen byggdes utan särskilda målgrupper i beaktande. Människor skulle lära sig simma och det skulle finnas hyfsade möjligheter till motion och idrott. Sedan dess har badhusets betydelse blivit bredare och mer mångbottnad, vilket avspeglas i de badhus som byggs idag.

Bastubad förbättrar hälsan

De senaste årens forskning visar att bastubad kan länkas samman med flera hälsoeffekter. Regelbundet bastubad kan sänka blodtrycket och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, exempelvis stroke och hjärtsvikt. Studier visar även att regelbundet bastubad kan minska risken att drabbas av demens och Alzheimers sjukdom.

Röster inom sjuk- och hälsovård föreslår ett nytt förhållningssätt till bastubadande, att det bör betraktas som en förebyggande åtgärd för god hälsa och inte bara en trevlig aktivitet i största allmänhet. Forskningen visar att bastubadande tillsammans med andra fysiska aktiviteter ger positiva hälsoeffekter, men också att bastubadande som en enskild aktivitet kan ge hälsoeffekter för den som av olika skäl är hindrad från att aktivt motionera.

Att basturerna blir fler (och kommer i olika sorter för att tilltala fler människor) och bildar det vi kallar för relaxavdelningar, är därför en naturlig utveckling. Dessa avdelningar har också en viktig social aspekt som inbjuder till möten över generationsgränser och socioekonomisk tillhörighet.

Pepparrotsbadet We Group
Plaskpool och barnattraktioner på Pepparrotsbadet i Enköping.

Lekens betydelse för barns utveckling

Att barn utvecklas kognitivt, motoriskt och socialt genom lek och stimulans i vattnet är ett faktum som få ifrågasätter idag. Men om du pratat om babysim på 1960-talet skulle reaktionen i många fall likna en fågelholk. Idag blir nyblivna föräldrar upplysta om babysim på de första besöken hos Barnavårdscentralen.

Få aktiviteter kan på ett kravlöst sätt hålla barn fysiskt sysselsatta i flera timmar såsom lek och bus i vatten. Genom att utrusta badhusen med plaskpooler, interaktiva funktioner, rutschbanor, med mera, kan vi stimulera barnens lust och utveckling, vilket i förläningen leder till mer tid i vatten, större vattenvana och bättre hälsa.

Tillgänglighet och anpassning

Idag är tankar på tillgänglighet och anpassning med redan i förstudien. Det är en självklar ambition att människor med olika former av funktionsvariationer och handikapp ska kunna nyttja badhuset på bästa tänkbara sätt. Men tillgänglighet kan också handla om att skapa förutsättningar för olika grupper att nyttja badet på samma tider, exempelvis skolbarn som lär sig simma utan att störa de äldre motionssimmarna, som också besöker badet på dagtid.

Att skapa tillgänglighet i badhus innebär långtgående åtgärder som innefattar många saker. Att det är enkelt att komma in i entrén, att det finns anpassade omklädningsrum och toaletter, att det finns lyftplan för rullstol, ledstänger och att vattentemperaturen är högre än normalt, är bara några exempel.

Storleken är inget självändamål

Ett modernt badhus behöver alltså ta in många funktioner och behov. Det gör att de växer. Vi bygger ganska stora anläggningar idag. Ofta på 10 000 kvm eller mer. Men storleken är inget självändamål. Badhusen måste i möjligaste mån rymma de funktioner som efterfrågas, vilket ofta innebär plaskpool och attraktioner för barn och ungdomar, regelrätt simträningsbassäng, motionsbassäng och kanske även relaxavdelning med flera sorters bastur. God tillgänglighet och teknikutrymmen kräver också yta.

Diskrepansen är ofta stor mot det gamla badet som invånarna haft en relation till i många decennier. Reaktioner som ”Det var väl inget fel på det gamla badhuset” och ”Vi behöver inte sån här lyx” är inte ovanligt. Men då ska man komma ihåg att vi inte bara bygger för oss själva här och nu, utan också för framtida generationer. Ett nytt badhus ska stå i 40-50 år. Då gäller det att tänka till från början.

Man missar också de lager av utveckling som skett under ett halvsekel. Återigen, ett badhus är en produkt av sin tid. Få människor skulle idag resonera i termer av lyx om ett nytt kök är utrustat med induktionshäll och mikrovågsugn, eller om en bil har låsningsfria bromsar och elfönsterhissar. Men ett badhus med höj- och sänkbara bassänger, terapibad och relaxavdelning, får ofta epitetet lyx strösslat över sig.

Ett trubbigt mått

Vad är rätt plats för rätt badhus? För att skapa en uppskattning över vad ett badhus ska innehålla och i vilka kvantiteter brukar man titta på befolkningsantalet i kommunen. Tyvärr är befolkningsantalet ett dåligt och trubbigt mått om det används utan att ta hänsyn till andra faktorer.

Att det i samhällen med små befolkningsantal byggs stora badhus med många funktioner kan tyckas konstigt.

Varför ska samhällen med ynka 20 000 invånare ha så avancerade badhus?

Sverige är ett avlångt land med stora avstånd. I en kommun som ligger avlägset till kan det vara både 30 och 40 mil till närmsta stora badhus. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, för en barnfamilj eller pensionär, att åka så långt över dagen för att leka i en plaskbassäng eller njuta av bubbelpool och bastu.

I andra städer och samhällen med fler invånare, kan det räcka med ett enklare badhus, då det ofta bara är några mil till närmsta familjebad.

Svensk simidrott

Trots att det byggs mer badhus än på väldigt länge råder det fortfarande brist.  Och bristen på badhus innebär också en brist på idrottsanläggningar för simidrotten. Svensk Simidrott beskriver situationen som katastrofal. Sverige är ett vattenland med en rik simtradition som går långt tillbaka och det är fullt förståeligt att Simidrottsförbundet tar bladet från munnen.

50-metersbassängen

För simtävlingsändamål är det 50-metersbassängen som gäller. Därför står den ofta högt upp på den lokala simklubbens önskelista när en kommun ska bygga nytt badhus.

Behöver alla nybyggda badhus en 50-metersbassäng?

50-metersbassänger är viktiga för simidrotten. Det är värdefullt för lovande unga simmare att inför ett mästerskap få träna under autentiska förhållanden. Och det skulle inte skada svensk simidrott om det fanns fler 50-metersbassänger. Men 50-metersbassängen tillhör alltjämt undantaget bland bassängtyperna. Det är en nischbassäng som inte fyller någon reell funktion för någon annan än den seriösa idrottaren. Det avspeglar sig i statistiken. Grovt räknat finns det en 50-metersbassäng i vart tjugonde badhus. De är oftast belägna i större städer och centralorter.

Andra aktiviteter

Utöver regelrätt simträning finns många andra idrottsföreningar och intressen som har behov. Vi har konstsim, simhopp, undervattensrugby, fensimning, vattenpolo, kanotslalom, livräddning, rehabilitering, vattenträning, dykträning för den lokala dykklubben och Räddningstjänsten, ja listan kan göras lång.

Alla dessa aktiviteter kräver inte avancerade installationer eller särskilda bassänger, men belyser att badhuset har många intressenter, med behov som behöver tillgodoses i möjligaste mån.

Ett badhus genom livets skeden

Idrotten och föreningslivet har behov som är viktiga att tillgodose. Men det gäller att inte få tunnelseende på kuppen och missa andra behov.

Inte sällan ställs ett motsatsförhållande upp mellan exempelvis simidrott och lek- och äventyrsattraktioner.

Men lusten till vatten och att utforska har sin upprinnelse i leken. Det är ur leken som lusten till idrotten växer fram och med idrotten kommer större värden så som ansvarskänsla, hälsa och meningsfullhet. Om man betraktar leken som något hedonistiskt utan större värden missar man den kopplingen.

Det är genom leken som barnet får upp ögonen för vattnet, att det kan vara något sprudlande och fantastiskt. Det lägger grunden för självförtroende i vattnet, samtidigt som mentala och fysiska förmågor utvecklas.

Det ideala badhuset är ett badhus genom livets alla skeden. Från barndomens babysim och lek och ungdomens idrottande till avkoppling, bastubad och motionssim på ålderns höst. Däremellan ett givet besöksmål tillsammans med familj och vänner. Därmed inte sagt att alla badhus måste vara av sådan art.

We Group Lunnevibadet Grästorp 5
Undervisningsbassäng och motionsbassäng på Lunnevibadet i Grästorp.

Behovet av enkla anläggningar

Att bygga badhus som tillgodoser alla intressenters intressen till hundra procent är svårt. Det är heller inte meningen att varje nytt badhus (eller befintligt för den delen) ska rymma allt från äventyrsattraktioner till tävlingsbassänger och fem sorters bastur.

De enkla badhusen med enbart motions- och undervisningsbassänger har fortfarande relevans. Inte minst för att vi ska kunna garantera god simundervisning och simkunnighet i hela landet.

Alla sidor har goda argument

Om du läst så här långt förstår du säkert att den här texten handlar inte om att ta någons parti framför någon annan. Det är ett försök att erkänna badhusets intressenter och de konfliktytor som finns. Förhoppningsvis kan den väcka förståelse för att det finns olika behov, att alla behöver lyssnas på och att alla sidor har goda argument.

Rivningsmotståndarna har en poäng i att god arkitektur har stora värden. Samtidigt är det inte möjligt att behålla alla gamla badhus. Många är utslitna bortom räddning, samtidigt som miljömässiga, tekniska, utrymmesmässiga och kulturella krav tillkommit sedan de ritades.

Idrottsrörelsen är viktig av många skäl. Svensk simidrott behöver ändamålsenliga anläggningar.

Barn och ungdomar behöver också känna lust och glädje inför vatten. Att leka är viktigt. Det stärker det enskilda barnet samtidigt som det ger glädje och gemenskap till hela familjen.

Äldre människor är friskare och mer aktiva än någonsin. Att komma ut, träffa vänner och socialisera har stor betydelse, både för den mentala och fysiska hälsan. Att sitta i en vältempererad bastu eller sjunka ner i en bubbelpool kan inte reduceras till onödig lyx.

Låt behoven bestämma

Det var längesedan det byggdes så mycket badhus i Sverige som nu. Men ännu fler måste byggas. Förhoppningsvis kommer de komma i olika storlekar och skepnader, specifikt utformade för de behov som finns på den aktuella platsen. Och förhoppningsvis kan några fina badhus från tiden få fortsätta vara badhus ett tag till, alternativt konverteras till annan verksamhet men med bibehållen arkitektur.

För när det kommer till kritan är det behoven som måste få råda. En vattenrutschbana, en 50-metersbassäng eller en relaxavdelning är bara ett sätt att tillgodose ett behov.

En tråkig utveckling vore om vi slösade med resurser genom att bygga anläggningar med funktioner som inte behövs eller fyller någon funktion på den aktuella platsen.

Viktigt är att kommunerna tar i beaktande hur badhussituationen ser ut i den egna kommunen men också i grannkommunerna.

En aspekt är turismen där badhusets attraktionskraft tenderar att både överskattas och underskattas. Ett badhus kan sällan fungera som en huvudattraktion för besöksnäringen men kan fungera som en sekundär attraktion. Något man besöker när man ändå är på platsen, exempelvis vid genomfartsresa, om någon huvudattraktion eller sevärdhet är stängd, vid dåligt väder, eller liknande.

Vad måste det nya badhuset innehålla och vad kan man utan större besvär hitta i närheten? Hur långt är det till närmsta äventyrsbad, 50-metersbassäng, rehabiliteringsbad, och så vidare? Hur ser demografin ut? Vad tycker föreningslivet? Och vilken uppfattning kan vi bilda oss om framtiden?

Detta och mycket annat är vad som utgör förstudien inför ett badhusbygge. En god förstudie är fundamentalt för att göra rätt från saker från början.

En samlande tid

Låt framtiden bli en samlande tid där vi stannar upp och lyssnar in varandras behov. Så kommer vi framåt, så ökar vi folkhälsan, så förbättrar vi simkunnigheten, så stärker vi idrotten och så skapar vi glädje och lust i vattnet.

Vill du veta mer om våra erbjudanden eller komma i kontakt med oss av något annat skäl, får du gärna skriva till oss på formuläret nedan.

  Liknande artiklar från Badhusbloggen

  Vattenrening i badhus – del 1

  För att kunna rena bassängvatten behövs ett desinfektionsmedel. Men det duger inte med…

  Badhusen och dess intressenter – vem bygger vi för?

  Ett badhus är en plats som samlar många intressen som ibland står i strid med varandra.…

  Luftbubblor under vattenyta

  Legionella i badhus – att förebygga och åtgärda

  Legionella kan innebära en snabbt övergående influensa, men det är också en potentiellt…

  Påklädda personer i bastu med badanka

  Vi reder ut i bastudebatten

  Nakenhet i bastu är uppenbarligen ett ämne som väcker känslor hos många. Men handlar…

  Åsa Jansson Kristianstads badrike

  Kristianstads badrike – ett år efter invigningen

  Den 30 september 2022 var det pompa och ståt i Kristianstad. Blåsorkestern var på plats…

  Virtuell vattenträning – en förnyelse av vattengympan

  Ökad kundnöjdhet, nya användare och fler besökare till badhus och spa-anläggningar. Det…

  Badhusfötter i badhuset – att förebygga och åtgärda

  Utbrott av badhusfötter är trist. I första hand för den drabbade, men också för dig som…


  Påklädda personer i bastu med badanka

  Vi reder ut i bastudebatten

  Innovationer och trender

  Debatten om nakenhet i bastu har gått vild i media de senaste veckorna. Det började med en insändare i Östersundsposten från en privatperson som upplevt sig illa behandlad av andra bastare. Sedan har journalister, mediapersonligheter och andra kommit till tals. Nakenhet i bastu är uppenbarligen ett ämne som väcker känslor hos många. Men handlar frågan verkligen om nakenhet? Som badhusexperter känner vi en skyldighet att reda ut ett och annat.


  oktober 27, 20236 minuter

  Kort bakgrund

  En person skrev i september 2023 en insändare till Östersunds-Posten om en incident på Storsjöbadet i Östersund. Personen i fråga upplevde sig trakasserad av andra bastubesökare på grund av att hen badat bastu i badkläder. I svallvågorna av den händelsen har en debatt om etikett i bastu väckts till liv, men också frågan om hur vi bemöter varandra. Stora rikstäckande tidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet har tagit upp frågan.

  Försiktighetsprincipen bör råda

  Ur ett naturvetenskapligt hälsoperspektiv är frågan huruvida man kan ha badkläder på sig i bastun på ett badhus tämligen enkel att reda ut. Badkläder blöta av klorerat vatten hör inte hemma i bastun. Vi människor utsöndrar kväve genom smuts, hud, svett och andra kroppsvätskor. När kväve möter klor bildas den skadliga biprodukten trikloramin. Ett viss mått av trikloramin är acceptabelt, men det gäller att hålla sig inom gränsvärdet (0,2 mg/m3 inomhusluft).

  Höga halter av trikloramin ger upphov till andningsbesvär, irriterade luftvägar och rinnande ögon.

  När man talar om trikloramineffekter talar man oftast om klorerade bassängmiljöer. Men det går inte att utesluta skadliga nivåer av trikloramin även i bastumiljöer. Bäst är att tillämpa försiktighetsprincipen. Med enkla medel (undvika klorindränkta badkläder) kan problemet med trikloramin i bastu reduceras totalt.

  Lärdom: Klorerade badkläder hör inte hemma i bastun.

  Den känsliga laven

  Ett annat skäl till varför klorerade badkläder inte hör hemma i bastun beror på laven. Alltså träbänken i bastun. Klorerade badkläder är våta kläder och våta kläder skadar träet på sikt. Det vet alla som hängt en blöt duschhandduk över en garderobsdörr i trä varje morgon under en längre tid. Våta kläder hör inte hemma i bastun, oavsett om de är klorerade eller inte.

  En invändning kan vara att laven utsätts för fukt ändå, genom svett och stänk från bastuvattnet, men som med allt annat handlar det om mängden. Genomdränkta badbyxor direkt på laven, blir för mycket för träet.

  Torra kläder går bra

  Frågan handlar egentligen inte om nakenhet. En mer relevant fråga är om man kan ha klorerade eller våta kläder på sig i bastun. Där är svaret solklart: nej.

  Men torra badkläder och handdukar går bra. Handduken är kanske att föredra då den går att sitta på,  vira in sig i, och är enkel att ta av och på.

  Den kulturella aspekten

  När det gäller frågan om kultur, tradition och normer blir det lite svårare att reda ut solklara rätt och fel. Det finns många sätt att basta på och med olika kulturer och traditioner kommer olika föreställningar. Vissa har en bestämd uppfattning om nakenhet i bastu, vilket inte är svårt att sympatisera med. Vi har i en tidigare artikel argumenterat för nakenhet då det tillför ytterligare en dimension av frihet i upplevelsen. Men vi har också en realitet att ta hänsyn till. Mellan de som bejakar nakenhet och de som värnar sin kropp och integritet uppstår en friktionsyta. Men med förnuft, medkänsla och kunskap kan vi komma en bit på vägen.

  Rent generellt om vi talar om publika bastur i badhus och det inte finns några särskilda lokala bestämmelser, så kan man resonera så här:

  Om du tycker om att vara naken i bastun – var det, men sitt på en torr handduk som skyddar laven. Kokettera inte med din nakenhet. Om du inte vill vara naken i bastun – var inte det, men ha på dig torra och klorfria kläder.

  Var respektfull mot dina medbastare. Påklätt eller ej, det viktigaste är att alla känner sig välkomna att delta i värmen. Och glöm inte att duscha före och efter bastubad. Det gäller alla.

  Konverserande bastubadare med kläder på

  P.S

  Just nu pågår ett standardiseringsarbete på EU-nivå när det gäller spa-, bastu-, och wellness-anläggningar. Vi får säkert anledning att återkomma i den här eller närliggande frågor inom en snar framtid. Om du vill veta mer om bastubad, hygien- och skötselfrågor, är du välkommen att höra av dig till oss. Andra aktörer att rekommendera är Folkhälsomyndigheten som gett ut ”Vägledning om bassängbad” eller Svenska badbranschen.

  Hör av dig!

  Hör av dig om du vill lufta dina tankar och prata bastu med oss på We Group. 😀

   Liknande artiklar från Badhusbloggen

   Vattenrening i badhus – del 1

   För att kunna rena bassängvatten behövs ett desinfektionsmedel. Men det duger inte med…

   Badhusen och dess intressenter – vem bygger vi för?

   Ett badhus är en plats som samlar många intressen som ibland står i strid med varandra.…

   Luftbubblor under vattenyta

   Legionella i badhus – att förebygga och åtgärda

   Legionella kan innebära en snabbt övergående influensa, men det är också en potentiellt…

   Påklädda personer i bastu med badanka

   Vi reder ut i bastudebatten

   Nakenhet i bastu är uppenbarligen ett ämne som väcker känslor hos många. Men handlar…

   Åsa Jansson Kristianstads badrike

   Kristianstads badrike – ett år efter invigningen

   Den 30 september 2022 var det pompa och ståt i Kristianstad. Blåsorkestern var på plats…

   Virtuell vattenträning – en förnyelse av vattengympan

   Ökad kundnöjdhet, nya användare och fler besökare till badhus och spa-anläggningar. Det…

   Badhusfötter i badhuset – att förebygga och åtgärda

   Utbrott av badhusfötter är trist. I första hand för den drabbade, men också för dig som…

   Missa inte nästa artikel!

   Prenumerera på Badhusbloggen. Du får ett mejl en gång i månaden med de senaste artiklarna.


   Virtuell vattenträning – en förnyelse av vattengympan

   Innovationer och trender

   På kort tid har den finska aktören Hydrohex gjort sig ett namn inom vattenträning, närmare bestämt virtuell vattenträning. Förinspelade träningsprogram på storbild, anpassade för flera olika målgrupper, har visat sig vara ett lyckat recept.


   april 25, 20237 minuter

   Foto: Hydrohex

   Att tillsammans med andra röra sig i vattnet är en populär aktivitet. Vattenträning är en skonsam, rolig och allsidig träningsform med stora variationsmöjligheter; tunga intensiva pass som bygger styrka för den rutinerade motionären, eller rörlighetsträning för de äldre. Lägg till element som dans, musik och olika former av redskap så förstår man att möjligheterna är många. Ett företag som tagit fasta på potentialen i vattenträning är det finska företaget Hydrohex som erbjuder en samlad produkt för virtuell vattenträning till badhus och spa-anläggningar. Produkten innehåller mjukvara med träningsprogram, kontinuerliga uppdateringar och support.

   Hydrohex

   Startskottet till att satsa på virtuell vattenträning kommer från Hydrohex VD, tillika grundare, Tommi Wallenius, som själv har en bakgrund som vattenträningsinstruktör. Tommi var väl medveten om hur svårt det kan vara att instruera och utföra rörelser från bassängkanten. Därtill började det bli svårt att få tag på instruktörer i Finland. Då föddes idén att börja filma pass på ett klart och tydligt sätt, för att fler ska få möjlighet att träna.

   Idag är Hydrohex ett företag med vind i seglen. På kort tid har man utöver den finska marknaden även hittat till Sverige, Tyskland, Storbritannien och Irland. Kunderna har fått fler medlemmar, ökad kundnöjdhet och fått mer frekventa besök. Vi har pratat med Alexander Eklund, Account manager på Hydrohex, för att ta reda på mer.

   Hej Alexander! Vilka riktar ni er till?

   – Till vår målgrupp hör alla aktörer som driver poolverksamhet i någon utsträckning. Bland våra kunder återfinns publika bad och simhallar, spa-anläggningar, äventyrsbad men även hotell.

   Spännande! Vad får man som kund?

   – Vi erbjuder vattenträning på både grunt och djupt vatten. På den svenska marknaden finns det just nu fem olika programpaket att välja mellan. Till dessa hör tre olika program för vattenträning, simskoleverktyget, samt lekar och simteknik riktade till barn och barnfamiljer. De flesta kunder börjar med ett eller två paket för att efterhand lägga till fler.

   Vilka använder er produkt?

   – Kundernas kunder är egentligen alla som vill träna i vattnet. Många brukar förknippa traditionell ”vattengympa” med seniorer men vi har lyckats nå ut till mycket yngre målgrupper. Vi har medvetet valt att prata om ”vattenträning” i stället för ”vattengympa”, för att på så sätt tilltala fler målgrupper. Idag använder såväl seniorer som yngre personer sig av Hydrohex eftersom det klart och tydligt framgår hur man skall utföra rörelserna samtidigt som träningspassen är mångsidiga.

   Vi har nyss gått ur en pandemi. Hur påverkades ni av den?

   – Pandemin påverkade oss både positivt och negativt. När den bröt ut var det oroligt på alla marknader och många simhallar stängdes tillfälligt. Försäljningen gick lite trögt eftersom ingen visste när simhallarna och badhusen kunde öppna igen.

   – När de sedan öppnade märkte vi att vår tjänst var lösningen på ett dilemma som uppkom i samband med pandemin, nämligen förhindrandet av stora folksamlingar. Våra kunder lyckades, med hjälp av Hydrohex, att schemalägga flera pass med färre deltagare per pass, i stället för att ha färre pass med fler deltagare. Detta hade inte varit möjligt med fysiska instruktörer då deras tid inte hade räckt till.

   Vad tycker era kunder om Hydrohex?

   – Våra kunder har använt tjänsten i en massa olika syften, främst för att underlätta för personalen, erbjuda sina kunder mer träningsmöjligheter och för att slippa avboka pass. Många har varit nöjda med att tjänsten löst dessa problem och vårt täta samarbete har även uppskattats av många.


   "Jag gillar egentligen inte att träna men det här är så kul. Jag har testat typ alla olika idrotter och träningsgrejer, men inget har varit kul. Jag badar men får träning på köpet."


   Vilka reaktioner får ni från slutanvändarna?

   – Vi har många slutanvändare som är i direkt kontakt med oss för att berätta hur nöjda de är med våra pass, speciellt då de nu kan träna mycket oftare än förr. Vi får även höra en massa positiv feedback via våra kunder då vi ofta har en mycket nära kontakt med dem.

   – Vi vet bland annat att vi har nått ut till yngre målgrupper som inte tidigare hittat en träningsform som de gillat och att vi har en hel del seniorer som gillar hur tydligt Hydrohex instruerar rörelserna.

   – En 17-årig gymnasist sa så här om oss: ”Jag gillar egentligen inte att träna men det här är så kul. Jag har testat typ alla olika idrotter och träningsgrejer, men inget har varit kul. Jag badar men får träning på köpet.”

   Vilket betyg! Har ni blivit positivt överraskade på fler sätt?

   – Ja, vår produkt har lett till ökad kompetensutveckling hos instruktörerna och fungerat som inspirationskälla. Många använder vår produkt som ett komplement, snarare än renodlad ersättare till den mänskliga instruktören.

   –”Hybridpass-modellen” kallar vi de pass där den fysiska instruktören använder sig av Hydrohex-skärmen för att ge utövaren det bästa av båda världar – den fysiska aspekten samt tydligheten från våra undervattenfilmade träningspass.

   Utvecklar ni nya pass?

   – Ja, vi utvecklar konstant vår tjänst och samtidigt uppdaterar vi våra nuvarande pass med jämna mellanrum för att det inte skall bli enformigt för slutanvändarna i poolen.

   Vill du veta mer om Hydrohex?

   Gå in på den här länken eller kontakta Alexander direkt: alexander@hydrohex.com

   Liknande artiklar från Badhusbloggen

   Vattenrening i badhus – del 1

   För att kunna rena bassängvatten behövs ett desinfektionsmedel. Men det duger inte med…

   Badhusen och dess intressenter – vem bygger vi för?

   Ett badhus är en plats som samlar många intressen som ibland står i strid med varandra.…

   Luftbubblor under vattenyta

   Legionella i badhus – att förebygga och åtgärda

   Legionella kan innebära en snabbt övergående influensa, men det är också en potentiellt…

   Påklädda personer i bastu med badanka

   Vi reder ut i bastudebatten

   Nakenhet i bastu är uppenbarligen ett ämne som väcker känslor hos många. Men handlar…

   Åsa Jansson Kristianstads badrike

   Kristianstads badrike – ett år efter invigningen

   Den 30 september 2022 var det pompa och ståt i Kristianstad. Blåsorkestern var på plats…

   Virtuell vattenträning – en förnyelse av vattengympan

   Ökad kundnöjdhet, nya användare och fler besökare till badhus och spa-anläggningar. Det…

   Badhusfötter i badhuset – att förebygga och åtgärda

   Utbrott av badhusfötter är trist. I första hand för den drabbade, men också för dig som…


   Badhusets utveckling i Sverige

   Badhusets utveckling i Sverige

   Innovationer och trender

   Badhusen i Sverige har gått från att ta oss ur lort och smuts till att bli upplevelsecenter för motion, avkoppling och gemenskap i dagens påkostade anläggningar. Vi tittar i backspegeln och undersöker gamla tiders ideal samtidigt som vi kastar ett öga på kristallkulan för att se vad framtidens badhus har att bjuda på. Hopp i!


   februari 10, 202311 minuter
   Badhusets utveckling i Sverige

   Innovationer och trender

   Badhusen i Sverige har gått från att ta oss ur lort och smuts till att bli upplevelsecenter för motion, avkoppling och gemenskap i dagens påkostade anläggningar. Vi tittar i backspegeln och undersöker gamla tiders ideal samtidigt som vi kastar ett öga på kristallkulan för att se vad framtidens badhus har att bjuda på. Hopp i!


   februari 10, 202311 minuter

   Under hela 1900-talet har trender, synsätt och ideal avlöst varandra när det kommer till bad och badhus. I slutet av 1800-talet och vid sekelskiftet uppstod varmbadhusen. Fokuset var medicinskt och befolkningen kunde nu på allvar förbättra både hygien och hälsa. Men med tiden skulle andra ideal och funktioner ta över.

   Varmbadhuset

   Det tidiga 1900-talets varmbadhus var något helt annat än dagens badanläggningar. Ofta fanns en simbassäng, men till största delen utgjordes badhusen av badkar – mängder av badkar, vilket för tiden inte var något som var man hade tillgång till. Nu fanns det en inrättning man kunde besöka för att bli just ren. Att bada bastu fanns också på menyn, liksom dusch och elektriskt ljusbad.

   Elektriskt ljusbad? Ja, så kallades dåtidens solarium, vilket var ett stort skåp utrustat med glödlampor där ljusbadaren kunde svetta bort både hudsjukdomar och nervositet.

   Badhusen byggda under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet brukar man kalla för första generationens badhus och var i första hand inriktade på personlig hygien. Det var inte ovanligt att de kombinerades med tvättinrättningar.

   Badhusbloggen - 1930-talets badhus
   Bild: Eskilstuna stads badhus. Invigt 1933. Arkitekt: Paul Hedqvist. Byggdes under 1980-talet om till äventyrsbad och fick namnet Vattenpalatset.

   1930-talets badhus

   I den andra generationens badhus sker ett skifte. Renlighet och hygien har fortfarande stor plats men får nu sällskap av idrott och simkunnighet. Att aktivt arbeta för större simkunnighet var inget nytt på 1930-talet. Svenska Lifräddningssällskapet (SLRS) bildades redan 1891 med ambitionen att få fler simkunniga och rädda fler liv. 1920 blir torrsimning ett obligatoriskt moment i folkskolan och under 1920-talet får kommunerna större intresse av att bygga lämpliga badhus. Men det är först på 1930-talet som man på allvar börjar bygga badhus med stora simbassänger, så som vi känner dem idag.

   1935 bildas Riksföreningen för simningens främjande (också känt som Simfrämjandet) som med tiden skulle bli det som idag är Svenska Livräddningssällskapet (SLS). Året före, 1934, får dåvarande sportchefen på Dagens Nyheter, David Jonason, nog av drunkningsolyckorna i media, och i samförstånd med Svenska simförbundet lanseras Simborgarmärket.

   Att kunna simma ska nu bli en självklarhet för varje frisk och sund samhällsmedborgare. Och det ska ske i moderna bassänger, året runt.

   Badhusens arkitektur och utformning genomgår nu stora förändringar. Kontrasten är stor mot sekelskiftets snickarglädje. Funktionalismen gör sitt genombrott på Stockholmsutställningen 1930, vilket även avspeglar sig på de badhus som byggs under denna tid. 25-metersbassäng, höga hopptorn och stora fönster med ljusinsläpp är höjden av modernitet. Men konst och utsmyckningar finns det fortfarande gott om. Företeelsen med konstprojekt i badhus är något som överlevt och blivit ett naturligt inslag i våra badhus.

   Efterkrigstidens badhus

   Efterkrigstiden präglas av samma ideal som under 1930-talet. Fokus ligger fortfarande på simkunnighet och motion. Badhuset symboliserar på många sätt folkhemsbygget och blir en samlingsplats där man möts på lika villkor. Samtidigt växer idrottsföreningarna.

   Badhuset blir också ett naturligt inslag i stadsbilden i takt med att fler och fler byggs. Under de så kallade ”rekordåren” ska varje kommun med självaktning ha ett modernt badhus. Utvecklingen börjar på 1950-talet och tar verklig fart under 1960- och 1970-talet. Under den här tiden byggs ikoniska anläggningar med hög arkitektonisk nivå. Många badhus från den här tiden är fortfarande i bruk, trots att den tekniska livslängden sedan länge är slut.

   Bild: Matilda Ahl, Bild Linköping, Äventyrsbad i Linköpings simhall, under licens CC BY-ND 4.0

   Äventyrsbadet

   På 1980-talet sker nästa stora skifte och nu talar vi om tredje generationens badhus. Badhusen har vid den här tiden haft ungefär samma funktion i 50 år. Det har nästan bara handlat om nyttoeffekter så som motion och simkunnighet, i viss mån hygien, och att som medborgare visa på sundhet och karaktär.

   Detta känns hemskt förlegat på 1980-talet. Nu vill man som badbesökare uppleva saker och ha roligt. Äventyrsbadet gör entré och in kommer vattenrutschbanor och vågmaskiner. Den snusförnuftiga synen på motion och hälsa som präglade folkhemmets badhus ersätts nu av 1980-talets flärd, yta och lättsinne. Nu blir badhuset en självklar plats även för styrketräning och solarium.

   ”Varför åka till Mallorca när man kan bada på Vattenpalatset”. Så marknadsfördes Vattenpalatset i Eskilstuna. 1985 var det Sveriges första äventyrsbad. Den nya äventyrsdelen var en tillbyggnad på det karaktärsfulla badhuset i funkisstil som uppfördes redan 1933.

   Men tillkomsten av äventyrsbaden hade också sin grund i en mer allvarlig ambition. Ungdomar skulle lockas till badet istället för att ränna på stan och ställa till med fuffens.

   Trenden med äventyrsbad fortsätter sedan in i 1990-talet men antal nya badhus som byggs är försvinnande få jämfört med ett par decennier tidigare.

   Familjebadet

   Under 2000-talet har begreppet familjebad blivit vanligt. Någon solklar definition finns inte. På sätt och vis kan man se familjebadet som en förlängning av äventyrsbadet i bemärkelsen att det handlar om attraktioner och att ha roligt i vattnet.

   Ett annat sätt att se på familjebadet är att det ska erbjuda något för alla. Här kan du både motionssimma och åka vattenrutschbana. Lekfulla attraktioner och bassängområden för de allra minsta finns det också. Likaså bra serveringar och påkostade relaxavdelningar.

   1980-talets äventyrsbad har också utvecklats och har i modern tid fått mer av allt. Fler och häftigare attraktioner men också tematiseringar med ”grottor”, ”laguner” och liknande. Inte helt olikt verklighetsflykten på ett nöjesfält. Därför är det i vissa fall lätt att särskilja ett äventyrsbad från ett familjebad. Jämför exempelvis The Reef i Fredrikshamn med Pepparrotsbadet i Enköping. Det förstnämnda är ett utpräglat äventyrsbad medan det senare är ett ganska typiskt familjebad i utbud och utformning.

   Man kan också se familjebadet med dess ambition att tilltala alla, som den fjärde generationens badhus. Utvecklingen av bassänger med höj- och sänkbar botten har bidragit till att skapa praktiska anläggningar som går att anpassa till olika intressen och verksamheter. Simhopp på onsdagen och babysim på torsdagen. Exempelvis.

   We Group Kungsbacka Badhus 50 meters bassäng drönarvy 01
   Bild: Modern 50-metersbassäng med rörlig mellanvägg i Kungsbacka badhus som invigdes 2020.

   Framtidens badhus skapar vi nu

   Hur ser badhusen ut i framtiden?

   Framtidens bad är inte något science fiction-liknande och abstrakt. Krasst sett är framtidens badhus de badhus som vi gör förstudier om och projekterar nu och de kommande åren. De kommer vara i bruk under många decennier.

   Framtidens badhus kommer därför spegla de ideal och strömningar som råder just nu, precis som badhus alltid gjort under historien, från sekelskiftets fokus på hygien och renlighet och efterkrigstidens folkhemsideal med idrott och simkunnighet, till 1980-talets flärdfullhet.

   Energieffektivisering

   Just nu är exempelvis energieffektivisering av stor betydelse när det gäller nybyggnation i största allmänhet och badhus är givetvis inget undantag. Hur tillvaratar vi energi och skapar så smarta och driftsäkra system som möjligt? Detta är något som påverkar livscykelkostnaden vilket utslaget på ett antal decennier är en betydligt större kostnad än byggkostnaden.

   Gamification

   Teknikutvecklingen möjliggör också nya upplevelser i badhusen. Att höja upplevelsen i vattenrutschbanan genom VR (virtual reality) är redan idag möjligt i vissa äventyrsbad. Att vi kommer se mer av den varan är nog ingen vild gissning.

   Spel, interaktion och ”gamification” har potentialen till både nytta och nöje. Teknik tillsammans med kreativa lösningar kan exempelvis lösa problem med bristande besökarhygien. Vattenstrålar från oväntade håll, ljus- och ljudeffekter och möjligheter till interaktion kan göra det tråkiga till något roligt och duschandet blir en attraktion i sig.

   Lättillgängliga badhus

   En annan trend vi kan skönja är mindre, enklare och lättillgängliga badhus. De stora badhusen kommer givetvis finnas kvar och fler kommer byggas. Men de mindre kan fungera som komplement till de större och som naturliga ersättare till många gamla slitna badhus som förr eller senare måste rivas. De mindre badhusen ger möjligheter till motion, avkoppling och inte minst simundervisning, nära människorna.

   Hör av dig!

   Vad tror du om framtidens badhus? Hör av dig om du vill lufta dina tankar och prata bad med oss på We Group.

   Intresserad av vår syn på badhus och hur vi arbetar i våra badhusprojekt? Klicka på den här länken!

    Liknande artiklar från Badhusbloggen

    Vattenrening i badhus – del 1

    För att kunna rena bassängvatten behövs ett desinfektionsmedel. Men det duger inte med…

    Badhusen och dess intressenter – vem bygger vi för?

    Ett badhus är en plats som samlar många intressen som ibland står i strid med varandra.…

    Luftbubblor under vattenyta

    Legionella i badhus – att förebygga och åtgärda

    Legionella kan innebära en snabbt övergående influensa, men det är också en potentiellt…

    Påklädda personer i bastu med badanka

    Vi reder ut i bastudebatten

    Nakenhet i bastu är uppenbarligen ett ämne som väcker känslor hos många. Men handlar…

    Åsa Jansson Kristianstads badrike

    Kristianstads badrike – ett år efter invigningen

    Den 30 september 2022 var det pompa och ståt i Kristianstad. Blåsorkestern var på plats…

    Virtuell vattenträning – en förnyelse av vattengympan

    Ökad kundnöjdhet, nya användare och fler besökare till badhus och spa-anläggningar. Det…

    Badhusfötter i badhuset – att förebygga och åtgärda

    Utbrott av badhusfötter är trist. I första hand för den drabbade, men också för dig som…


    Badhusbloggen - därför ska du vara naken i bastun

    Därför ska du vara naken i bastun

    Innovationer och trender

    Att vara spritt språngande i bastun är en fullkomlig självklarhet för vissa bastuälskare och för andra helt otänkbart. Men varför ska du vara naken i bastun? Är det en fix idé som bara proffsbastarna sysslar med, eller är det något som alla borde prova?


    februari 8, 20235 minuter

    Olika länder olika seder

    Frågan om man ska vara naken i bastun är en komplicerad fråga som ger helt olika svar beroende på vem man frågar. I Finland och Tyskland är nakenheten mer självklar än i Sverige, även om många svenskar näckar i bastun.

    Men finns det något egenvärde i att vara naken i bastun och vad menar vi egentligen med att vara naken i bastun? Vi återkommer strax till det.

    Bastuhistoria - ett mörkt rum utan skorsten

    Ett mörkt rum utan skorsten

    I Nordeuropa går bastutraditionen långt tillbaka. Flera tusen år. Bastun är en gammal ritual som från början samlade människor med ett nära band till varandra, typiskt sett familjer. Gamla tiders rökbastu var ett mörkt rum med något enstaka ljusinsläpp vilket gjorde sikten något begränsad. Nakenheten var alltså knappast något ”problem”, kan man tänka sig.

    Lyxanläggning med motljus

    Rökbastun har på senare år upplevt en renässans och upplevs som något exotiskt och spännande med de speciella dofterna av rök och björk. Men för de flesta av oss är bastubesöket inte något rustikt. Moderna bastur kan vara rena lyxanläggningar med stora panoramafönster som bjuder både på ljus och vacker utsikt. En skarp kontrast till gamla tiders mystiska rökhydda. Att sitta spritt språngande naken i motljus kan för vissa framstå som det värsta tänkbara.

    Badhusbloggen - naken i bastun - hygien

    Hygien

    Men är vi inte redan nakna i bastun? Jo, på sätt och vis.

    På många ställen är det förbjudet att vara påklädd i bastun. I synnerhet om vi pratar om bastu i badhus kombinerat med badkläder (badbyxor, baddräkt, bikini, med mera). De våta badkläderna är dränkta i klor som kan vara skadligt i den varma bastumiljön. De för med sig bakterier och kan skada träinredningen i bastun. Däremot kan badkläder vara tillåtet i bastuföreningar där det inte finns klorerade bassänger. Så när vi talar om att vara påklädd i bastun, talar vi oftast om att vara insvept i en handduk, vilket är fullt tillåtet. Åtminstone i Sverige.

    Huden får andas

    Men det finns fysiologiska skäl till att du ska vara helt naken i bastun. Du ger huden en chans att slappna av och andas fullt ut. Extra märkbart för kvinnor som ofta sveper in hela torson i handduken, eller i de fall det är tillåtet, har på sig baddräkt. Nakenheten ger en känsla av frihet som tar bastuupplevelsen till en ny nivå. Att vara naken i bastun gör också att vi öppnar oss för varandra, mentalt och själsligt. Ingenting döljer vilka vi är. Allt syns, både det vackra och eventuella skavanker (som nästan ingen bryr sig om utom vi själva). Det kan kännas obehagligt till en början men ganska snart blir de nakna rumporna och brösten något fullkomligt odramatiskt och inte alls förknippat med sexualitet eller begär.

    Badhusbloggen - därför ska du vara naken i bastun - ett steg i taget

    Ett steg i taget

    Ok, saken är klar. Från och med nu är det naket som gäller överallt på alla ställen?

    Nja, att bada naken i bastun kan vara fantastiskt för den som känner sig bekväm med det. Ungefär på samma sätt som ett barn som lär sig uppskatta en ny smak eller maträtt. Barnet måste utsättas för den nya maten för att lära sig uppskatta den, men tvång och piska är ingen bra metod.

    Om du vill uppleva den nakna friheten i bastun kan ett första steg vara att lätta på handduken men samtidigt täcka de nedre regionerna. Viktigt är så klart att du gör det tillsammans med andra människor som du känner, eller är bekväm med. Viktigt är också förberedelse. Exempelvis att du har en badrock som du kan svepa in dig i före och efter bastusessionen i de utrymmen som angränsar till bastun.

    Med tiden kanske du blir en av de nakenfrälsta som inte kan tänka sig något annat. Eller så var det inget för dig. Det viktigaste är din bekvämlighet och din bastuupplevelse. Naken eller ej.

    Hör av dig!

    Vad tror du om framtidens bastande i Sverige? Hör av dig om du vill lufta dina tankar och prata bastu med oss på We Group. 😀

     Liknande artiklar från Badhusbloggen

     Vattenrening i badhus – del 1

     För att kunna rena bassängvatten behövs ett desinfektionsmedel. Men det duger inte med…

     Badhusen och dess intressenter – vem bygger vi för?

     Ett badhus är en plats som samlar många intressen som ibland står i strid med varandra.…

     Luftbubblor under vattenyta

     Legionella i badhus – att förebygga och åtgärda

     Legionella kan innebära en snabbt övergående influensa, men det är också en potentiellt…

     Påklädda personer i bastu med badanka

     Vi reder ut i bastudebatten

     Nakenhet i bastu är uppenbarligen ett ämne som väcker känslor hos många. Men handlar…

     Åsa Jansson Kristianstads badrike

     Kristianstads badrike – ett år efter invigningen

     Den 30 september 2022 var det pompa och ståt i Kristianstad. Blåsorkestern var på plats…

     Virtuell vattenträning – en förnyelse av vattengympan

     Ökad kundnöjdhet, nya användare och fler besökare till badhus och spa-anläggningar. Det…

     Badhusfötter i badhuset – att förebygga och åtgärda

     Utbrott av badhusfötter är trist. I första hand för den drabbade, men också för dig som…

     Missa inte nästa artikel!

     Prenumerera på Badhusbloggen. Du får ett mejl en gång i månaden med de senaste artiklarna.