Framtiden är idag. Räck upp din hand om du har framtidstro!

I dessa tider talas det på daglig basis om rådande krissituation och hur det påverkar oss alla just nu, men det många tycks glömma i detta är möjligheten att påverka framtiden. Ingen har nog missat att rådande världssituation slår hårt mot stora delar av vårt samhälle. Framförallt besöksnäring och turism påverkas drastiskt till följd av att resandet nu minskar och evenemang ställs in.

Men vad kan vi tillsammans göra för att skapa framtiden? – en ljus framtid där både du och alla de dina kommer att ha ett utvecklande och meningsfullt arbete att gå till. Nu om någonsin finns en möjlighet att varenda röst kan bli hörd.

På We Group har vi sagt det förut och vi säger det igen – den lokala turismen kommer att bli avgörande för ett hållbart framtida resande! Med detta faktum blir service och god interaktion mellan företagen och kunden helt avgörande.

Det finns idag otroligt mycket kompetens inom områden som berör service och turistnäring. Kompetens som kommer att bli än mer värdefull i framtiden när människor i större utsträckning förhoppningsvis väljer att semestra på hemmaplan och inom landets gränser. Jag vill därför mer än gärna ha era idéer och input på hur vi ska ta tillvara på all den kompetens och den ”service-mindness” som finns.

Sverige är ett fantastiskt land där jordnära småskalighet samsas med högteknologi och stora drömmar. Hur kan dessa drömmar leva vidare? Är du eller någon du känner en av de drygt 37000 svenskar som mottagit besked om varsel den senaste månaden? Vi har enormt mycket serviceinriktade personer i Sverige, varav väldigt många idag tyvärr står utan jobb. Skulle denna fantastiska kompetens kunna transformeras och användas in i den lokala turismen?

Jag har inte lösningen på detta men jag vet att framtiden skapas idag.
Jag räcker upp en hand – jag tror på framtiden – låt oss göra det tillsammans. 🙋🏼
Nu om någonsin är talesättet ”Ensam är stark” inte giltigt.

Matilda Örnmark, Vice VD We Group